Qualitat docent

Estructura

Programa FDES

El FDES és un programa d'acreditació en Formació Docent en Educació Superior. Té com a finalitat potenciar les competències docents del professorat de la Universitat, referides a la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge, la utilització d'estratègies i recursos didàctics i el sistema d'avaluació dels estudiants, en el marc de l'EEES. Està adreçat, preferentment, al professorat novell que porta menys de 5 anys realitzant docència a la UAB.

 

Les activitats formatives del FDES tenen com objectiu desenvolupar les competències docents bàsiques. S'estructuren en cursos, tallers, sessions d'observació a l'aula i un projecte final consistent en l'elaboració de la carpeta docent. Per rebre l'acreditació s'han d'obtenir 7 crèdits ECTS.

PROGRAMA FDES (Formació de novells)                                        

                   

FDES 1 La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge

 1r i 2n  

FDES 2 Pràctiques sobre el discurs oral

1r i 2n

FDES 3 Com avaluar els aprenentatges dels estudiants universitaris?

1r i 2n

FDES 4 Experiències d'Innovació Docent

1r i 2n

FDES 5 L’acció tutorial, entre la realitat i el repte

1r i 2n

FDES 6 Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa

1r i 2n

FDES 7 Carpeta docent

1r i 2n