Pregraus Duals Estudis pràctics becats

Pregraus Duals


Pregraus Duals UAB: Especialista en sistemes d’informació a les administracions locals

Pregraus Duals UAB: Especialista en Radiologia

Els Pregraus Duals són una nova oferta formativa professionalitzadora de la UAB, sense precedents a les universitats catalanes. Es tracta d'una titulació pròpia prèvia al grau de tipus professionalitzador.
Destinataris
Persones joves que compleixen els requisits d'accés a la universitat, interessades a professionalitzar-se en camps determinats del seu interès en base a un procés coordinat entre la universitat i l’organització que també les forma.

Objectiu
Millorar la qualificació, l’ocupabilitat i el desenvolupament personal dels joves.