Programa Argó

Programa Argó

El Programa Argó ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat, actualització de coneixements per al professorat i la possibilitat de conèixer centres d'estudis, projectes i recerques que es fan a la UAB.

Pels estudiants, el Programa Argó proposa 4 dimensions:

1. Assessorament en el treball de recerca de batxillerat
El professorat de la UAB proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca. Hi ha tres modalitats de suport:

a) Assessorament a temes proposats per professorat de la UAB
Disposem d'una llista de temes de diferents àrees de coneixement. En relació a cadascun d'aquest temes s'ofereix ajut per determinar l'enfocament, la metodologia de treball, la bibliografia, els recursos i, en determinats temes, també s'ofereix l'accés a la infraestructura de la universitat.

b) Assessorament a temes proposats pels estudiants
Els estudiants poden proposar el tema i sol·licitar ajut puntual. Aleshores, si és possible, es cercaran entre el professorat de la UAB especialistes que els orientin.

c) Assessorament a treballs de recerca vinculats a "l'estada a l'empresa"
Durant l'estada a l'empresa es pot iniciar el treball de recerca. El professorat que acull també proporciona el tema per fer el treball, l'enfocament, les fonts d'informació, la metodologia, recursos per desenvolupar-lo i assessorament fins el moment de presentar-lo.

2. Estades de batxillerat
"L'Estada a l'Empresa" és una optativa de batxillerat que té com a objectiu donar a conèixer a l'alumnat la realitat del món productiu.

La UAB actua com a empresa col·laboradora on fer aquesta immersió, amb el valor afegit de donar a conèixer la universitat i els estudis que ofereix. D'aquesta manera l'estudiant comptarà amb una orientació més contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.

També s'ofereix la possibilitat d'iniciar durant l'Estada el treball de recerca en un tema relacionat amb el lloc on es fan les pràctiques i, així, comptar amb l'assessorament del professorat que els acull.

3. Premi Argó
Cada any la UAB convoca el Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior. La seva finalitat és reconèixer l'esforç dels estudiants i incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari. Es poden presentar:

a) Treballs de recerca fets en el marc dels assessoraments del Programa Argó durant el curs actual.

b) Altres treballs de recerca de batxillerat presentats durant el curs, seleccionats prèviament pel centre de secundària on l'estudiant està matriculat.

c) Projectes de CFGS desenvolupats durant el curs actual.

Els alumnes que siguin guardonats amb el primer premi, rebran un obsequi i la matrícula gratuïta per cursar el primer curs de Grau a la UAB.

Trobareu més informació a la pàgina web del Programa Argó.