Introducció Ofertes Laborals de Pràctiques i Beques

El vicedeganat de Professionalització de la FTI-UAB publica en aquesta pàgina totes les ofertes laborals que rep i el redactat de les quals permet de deduir un vincle o possible vincle de la feina oferta amb els continguts de les titulacions impartides a la Facultat. No disposa de mitjans per a avaluar la qualitat de les ofertes o la serietat de les empreses o entitats que les emeten ni, per tant, per a efectuar-ne un filtratge. Tampoc no respon de cap circumstància que pugui afectar la posterior relació laboral entre els nostres estudiants o ex-estudiants i aquestes empreses o entitats.