Màsters i Postgraus

Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

El Postgrau en Gestió de Documents Electrònics es renova per oferir una formació en línia que incorpora els últims avenços experimentats en els àmbits de la gestió dels documents electrònics, les tecnologies d'accés, ús i reutilització de la informació digital, les polítiques de transparència, l'accessibilitat, i la e-Administració.

Formació 100% en línia, en un únic any acadèmic

El programa ofereix una formació especialitzada que capacita als professionals per a la gestió, el tractament i la preservació dels documents electrònics, i aporta les eines necessàries per donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i de l'administració electrònica, tant en organitzacions públiques com privades.

La docència és impartida per professorat acadèmic i professionals de reconegut prestigi dels àmbits que s'inclouen en el pla d'estudis.

 

Destinataris

El programa està dirigit principalment als professionals que treballen en organització, tractament, gestió, preservació i difusió de documents electrònics o d'informació digital.

També poden accedir-hi perfils com: arxivers/es i gestors/es de documents, tècnics/ques d'organització o de qualitat, càrrecs de comandament, informàtics/ques i administradors/es de sistemes, experts/es en modernització administrativa, juristes/as o lletrats/des, tècnics/ques de gestió de despatxos i col·legis professionals, documentalistes, responsables de comunicació, personal administratiu, etc.

 

Titulació que s'obté

Es pot accedir des de qualsevol llicenciatura, grau o diplomatura. En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i, en cas de superar el programa, rebran un certificat d'assistència.

Els alumnes que accedeixin des d'un grau, llicenciatura o diplomatura, cursin la totalitat dels mòduls i facin el treball final de postgrau, rebran el títol de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics.

Per a la resta de casos, s'expedirà un certificat de la realització del postgrau o de cada un dels mòduls cursats.

 

Sortides Professionals

  • L'administració pública, com a impulsora de l'administració electrònica (administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments ...).
  • En organitzacions, entitats privades i empreses (universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, entitats financeres, immobiliàries, professionals, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació ...)
  • En empreses de serveis documentals i arxivístiques (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental ...)