UAB Barcelona
Summer School

UAB Barcelona Summer School

Make the best of your summer

La UAB Barcelona Summer School comprèn una oferta formativa d'assignatures de grau en una gran multitud d'àmbits que es duu a terme des de finals de juny a finals de juliol, una vegada finalitzat el curs acadèmic ordinari. La majoria dels cursos s'imparteixen en anglès i els alumnes poden obtenir entre 6 i 12 ECTS en dos períodes de 3 setmanes. A causa de la COVID-19 i els continus canvis en les mesures de contingència del virus, la nostra Escola d’Estiu es realitzarà tant de manera online com presencial depenent de cadascun dels cursos. Pots comprovar el programa a sota.

Cursos en anglès
La major part dels cursos s'imparteixen en anglès


6 ECTS
6 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) per assignatura


Programa Social
 Programa Social: una experiència d'internacionalització 


Entorn natural

El campus de la UAB es troba en un entorn natural que ofereix els millors serveis: esports, oci, cultura i allotjament


Prop de Barcelona
A 35 minuts del centre de Barcelona
 

Calendari
2 períodes de 3 setmanes des de finals de Juny a finals de juliol amb cursos online i presencials
 

Universitat de prestigi


Una de les millors universitats en els rànquings internacionals més importants

 

Matrícula

Inscripció oberta per estudiants internacionals i nacionals a partir del 15 de març 2021.

Inscripció oberta per estudiants i alumni UAB a partir del 30 d'abril 2021.

 850€ per assignatura (6 ECTS) / 200€ per estudiants de la UAB i Alumni UAB Premium+.

Les inscripcions d’estudiants internacional i nacionals (no UAB) abans del 16 de maig tindran un 20% de descompte.

Apunta't al primer períodeApunta't al segon període

Manual d'instruccions per a la inscripció

Primer període: del 21 de juny al 9 de juliol de 2021. *El dijous 24 de juny és festa autonòmica, les hores es recuperaran a les properes sessions.

L'horari dels cursos serà de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:30h. Els cursos online tenen una programació específica que trobareu a les págines corresponents. 

Preu: 850€ per assignatura (6 ECTS) / 200€ per estudiants de la UAB i Alumni UAB Premium+.

Les inscripcions d’estudiants internacional i nacionals (no UAB) abans del 16 de maig tindran un 20% de descompte

Segon període: del 12 al 30 de juliol de 2021.

L'horari dels cursos serà de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:30h. Els cursos online tenen una programació específica que trobareu a les págines corresponents. 

Preu: 850€ per assignatura (6 ECTS) / 200€ per estudiants de la UAB i Alumni UAB Premium+.

Les inscripcions d’estudiants internacional i nacionals (no UAB) abans del 16 de maig tindran un 20% de descompte.


   

 

La UAB Barcelona Summer School comprèn una oferta formativa d’assignatures d’un gran ventall d’àmbits acadèmics, que es duran a terme en format presencial i online des de finals de juny a finals de juliol, un cop finalitzat l’any acadèmic ordinari. El cursos s’imparteixen majoritàriament en anglès en programes intensius compresos en un cicle de tres setmanes.

Les classes es duran a terme als matins de 9:00-12:30h. Les assignatures online s'ajustaran a una programació especial dins aquesta franja horària que podeu veure a les pàgines de cada curs. Hi haurà dos períodes diferents perquè els estudiants que vulguin puguin fer un màxim de dues assignatures, una per a cada període. Es recomana que els estudiants dediquin entre dues i tres hores d’estudi al dia per compte propi.

La UAB Summer School està oberta a estudiants de grau i de postgrau, tant locals com internacionals i a alumni de la UAB. Els estudiants de grau, internacionals i locals, han d’haver cursat el primer any del grau o almenys el 50% de les assignatures del primer any. Així mateix, és molt recomanable disposar d'un bon coneixement de la llengua vehicular.

Els estudiants de grau de la UAB poden matricular-se a un màxim de 12 ECTS, que equivalen a dues assignatures, una per a cada període del programa, que podran ser reconegudes a l’expedient de l’estudiant com a crèdits optatius de la titulació. No obstant això, els estudiants de la UAB no poden cursar cap assignatura que formi part del pla d'estudis del seu grau encara que no vulguin el reconeixement. Els estudiants de postgrau poden cursar qualsevol assignatura però no la poden incorporar al seu expedient.  Els UAB Alumni Premium+ tindran el preu d'estudiant UAB. Per a qualsevol dubte o consulta sobre la inscripció cal dirigir-se a summer@uab.cat.

Els estudiants de les universitats que formen part de les xarxes ECIU Consortium i CASA (Consortium for Advanced Studies Abroad) tenen un 20% de descompte sobre el preu d’inscripció. 

Els estudiants no UAB que s'inscriguin abans del 16 de maig obtindran un 20% de descompte del preu oficial.

Els estudiants del programa estan obligats a assistir almenys al 80% de les classes per obtenir el certificat de notes per part de la UAB. En cas de no complir aquest requeriment, la UAB no emetrà cap certificat.

Les assignatures permeten obtenir 6 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

En el cas dels estudiants internacionals, la universitat d'origen pot transferir els crèdits a l'expedient acadèmic de l'estudiant (depenent de les regulacions d'aquesta universitat), especialment si té un programa de mobilitat en actiu amb la UAB. Els estudiants del programa estan obligats a assistir almenys al 80% de les classes per obtenir el certificat de notes per part de la UAB. En cas no complir aquest requeriment, la UAB no emetrà cap certificat.

En el cas dels estudiants de grau de la UAB, l’estudiant ha de presentar el certificat de les assignatures superades a la Gestió Acadèmica de la seva facultat perquè les incorpori al seu expedient acadèmic com a assignatures optatives. Les assignatures que cursin no poden formar part del seu pla d’estudis i s’incorporen a l’expedient acadèmic una vegada superades amb la qualificació APTE, és a dir, sense qualificació numèrica. A la UAB aquesta qualificació no modifica la nota mitjana de l’expedient acadèmic. Així mateix, l'estudiant ha d'abonar el percentatge del preu del crèdit oficial que s’estableixi en el Decret de preus dels serveis acadèmics. L’estudiant de grau de la UAB té la possibilitat de fer fins a 36 crèdits ECTS de la seva titulació, si aquesta té un total de 240 crèdits, i 27 crèdits ECTS, si té un total de 180 crèdits, a la UAB Barcelona Summer School.

Els estudiants que cursin a la UAB Barcelona Summer School rebran el seu certificat a l'adreça del correu electrònic facilitada abans del 15 de setembre.

Consulta els països on es requereix un test PCR o antígens negatiu al següent document. (Índia, a part del test, es demana quarantena de 10 dies). 

Consulta la Informació i obtenció de formularis per l’entrada a Espanya: https://www.spth.gob.es/

ASSEGURANÇA MÈDICA

Tots els estudiants, investigadors o professors estrangers que vénen a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica.

Si ets d'un país de fora de l'espai econòmic europeu, és convenient que t'informis sobre si hi ha un acord mèdic entre la seguretat social del teu país i l'espanyola. Si és així, has de tramitar, davant de les autoritats competents del teu país, el document corresponent que et permeti accedir gratuïtament a la xarxa d'assistència sanitària pública espanyola.

En cas de renovació de l'autorització d'estada (NIE, TIE) t'has d'assegurar que aquest document substitueix l'obligació de contractar una assegurança privada de malaltia i accidents (la Seguretat Social no inclou la repatriació al país d'origen). Per a més informació, contacta amb l'ISS.

Si el teu cas no és aquest has de contractar una assegurança mèdica privada que cobreixi tota l'estada a l'Estat espanyol.

En cas de contractar una assegurança de salut privada, aquesta ha de tenir una cobertura mínima de 100.000 euros en prestacions bàsiques (hospitalització, etc), sense carència ni copagaments.

La corredoria d'assegurances ÓMNIBUS Europe ofereix una assegurança adreçada als estudiants que arriben a l'Autònoma, investigadors i professors vinculats formalment a la UAB i cobreix les despeses mèdiques per malaltia, accident, repatriació i trasllat sanitari, entre d'altres.
En l'enllaç següent trobareu tota la informació sobre les cobertures i el preu; a més, tens la possibilitat de contractar l'assegurança en línia.
Assegurança Mobilitat In

 

Important: perquè es pugui aplicar aquesta assegurança cal estart admès o matriculat a la UAB. Per tant, has d'emplenar la sol·licitud amb el teu NIU (el número d'identificació d'estudiants matriculats, investigadors o professors de la UAB), NIA (el número d'identificació d'estudiants, investigadors o professors admesos a la UAB) o NIP (el número d'identificació d'estudiants internacionals d'intercanvi).

 

TIPUS DE VISATS

Els estudiants que realitzin cursos de menys de 90 dies, si per nacionalitat no necessitaran visat, viatjant sense visat i amb la documentació que acrediti la matrícula en el seu curs. Si per nacionalitat necessiten visat, sol·licitaran un visat tipus C (Schengen) per poder entrar a Espanya i igualment hauran de portar la documentació que acrediti la matricula en el seu curs.  

Estudiants que realitzin els seus estudis en els Estats membres o Estats associats Schengen i que disposin del corresponent permís o visat i assegurança mèdica, sempre que es dirigeixin al país on cursin els seus estudis, i que la entrada es produeixi durant el curs acadèmic o els 15 dies previs.  

Igualment en tots els casos s’ha de tenir en compte també els països als quals se’ls exigeix PCR segons estableixi el Ministeri de Sanitat. 

Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

Mobilitat UE: Tots aquells ciutadans extracomunitaris que tinguin un permís de residencia d’algun altre país de la Unió Europea poden entrar a Espanya sense haver de sol·licitar un visat sempre i quan el seu permís de residencia de la UE sigui vàlid durant tota l’estada. Consulta el tràmit necessari per aquesta situació aquí.

Estada de fins a tres mesos

1) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos en l'article 5 del Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, es pot sol·licitar per a un màxim de tres mesos més (per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 02).

2) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex I els països els ciutadans dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Estades de fins a sis mesos

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE), però sí que permet sol·licitar el número d'identitat per a estrangers (NIE), si s'acredita l'existència d'interessos econòmics, professionals o socials a l'Estat espanyol. Per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 35.

Estades superiors a sis mesos

Els ciutadans que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per a més informació, consulteu l'apartat d'autorització d'estada.

La TIE és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de l'autorització d'estada per estudis. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que l'internacional no europeu obté a l'ambaixada espanyola o consolat abans de venir.

 Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i, en cas contrari, ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Per obtenir més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 9.

Pèrdua o robatori del visat: Si has perdut el visat has d'enviar una còpia de la denúncia del robatori o pèrdua (preferentment en espanyol o anglès) per fax a:

MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Sección Visados
C. Ruiz de Alcorcón, 5
28071 Madrid
Fax:  91 394 86 67/69

Hi has d'incloure les teves dades personals, un domicili on vulguis que t'enviïn la confirmació del visat i una adreça de correu electrònic si vols que t'avancin una còpia d'aquesta confirmació.

 

VIATJAR A BARCELONA

Logo Ministerio de Asuntos Exteriores  

REGISTRE DE VIATGERS

És recomanable inscriure’s al registre consular de viatgers del consolat del vostre país a Barcelona perquè en cas d’emergències com catàstrofes naturals o situacions d’emergència col·lectiva, relacionades o no amb el COVID 19, els consolats poden contactar amb vosaltres i proporcionar-vos l’assistència necessària segons la situació.

DIbujo Portátil

DOCÈNCIA ONLINE

La UAB intentarà garantir la màxima presencialitat, respectat les mesures de distanciament social i de prevenció general del COVID-19. En els casos en que no pugui donar-se la docència presencial, es garantirà la docència online. Per més informació, si us plau consulta la web Info Coronavirus UAB.

Dibuix persona dins una casa

QUARANTENA

En alguns casos, depenent de l’evolució de les mesures de prevenció de la expansió del COVID-19, els nacionals d’alguns països poden ser conminats a guardar quarantena de 14 dies a la seva arribada a Espanya. Per més informació, si us plau contacta amb la teva oficina consular espanyola abans d’iniciar el teu viatge.

 Dibuix Metge

ASSEGURANÇA MÈDICA

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d’estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o la estada a Espanya. També s’ha de considerar que tingui cobertures en quant a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

En les presents circumstàncies, i davant l’eventualitat de que pugui haver brots de coronavirus, seran especialment indicades les assegurances que cobreixin possibles despeses per tractament de COVID-19. La corredoria d’assegurances Òmnibus ofereix una assegurança de salut per mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, tot i que qualsevol altre assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la Targeta Sanitària Europea.  La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries, des de un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada, independentment de que l’objectiu de l’estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per més informació visitar aquesta web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d’alguna assegurança addicional per cobrir possibles co-pagaments.


 Logo 112
SEGURETAT I ASSISTÈNCIA A CATALUNYA

En qualsevol situació d’emergència dins del territori espanyol heu de trucar al 112, aquest telèfon ofereix un servei gratuït les 24h del dia, els 365 dies de l’any.
També podeu trucar des de l’aplicació “My112”, que permet fer trucades geolocalitzades.
A la web del 112 trobareu més informació, a més a més de consells de seguretat i autoprotecció: 112.gencat.cat


SEGURETAT I ASSISTÈNCIA A LA UAB 

Per situacions d’emergència dins del Campus de la UAB heu de trucar al telèfon del Servei de Seguretat i Vigilància de la UAB: 93 581 25 25.
Aquest telèfon està disponible les 24 h del dia, els 365 dies de l’any, i us atendran per qualsevol tipus d’emergència.
Web del servei de seguretat i vigilància de la UAB.

 

SERVEI ASSISTENCIAL DE SALUT DE LA UAB (SAS)

Si et trobes malament o tens alguna urgència sanitària, pots acudir al Servei Assistencial de Salut de la UAB, que proporciona un servei d’atenció primària i d’urgències mèdiques i traumatològiques a la comunitat universitària i a qualsevol persona que visiti o treballi al Campus.
El SAS també ofereix atenció d’urgències i suport psicològic en anglès.
Web del SAS.

Logo Observatori Igualtat

PROTOCOL D'ACTUACIÓ CONTRA L'ASSATJAMENT A LA UAB

La UAB disposa d’un protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista.
A la web de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB trobareu més informació al respecte.


 Núvol amb un raig

INFORMACIÓ METEOROLÓGICA

La climatologia pot ser molt variable depenent del país de destí, arribant a ser extrema en algunes zones del planeta, per aquest motiu és recomanable estar al corrent de les condicions climàtiques del lloc al que viatgeu.
En els següents links trobareu dues pàgines amb serveis d’alarmes meteorològiques:

Móvil amb el logo de RightsApp

RightsApp

Subjecte a certes condicions, els ciutadans de la UE tenen dret a moure's i residir lliurement dins del territori de la UE. L'estratègia europea dins de l'Àrea de Seguretat, Llibertat i Justícia és assegurar que els drets ciutadans de la UE estan protegits fins i tot quan es troben en un Estat Membre diferent del seu propi. L'aplicació mòbil RightsApp està disponible en quatre idiomes: Anglès, Espanyol, Italià i Portuguès. A més, considera tres escenaris en els que es pot trobar l'usuari que ha estat víctima d'un delicte dins de la Unió Europea. El primer escenari és la necessitat de realitzar una trucada d'emergència al 112. Simplement prement un botó l'usuari podrà realitzar una trucada d'emergència al 112. El segon escenari es centra en la necessitat d'informació referent als drets que atenen als ciutadans de la Unió Europea que han estat víctimes d'un delicte. Un cop l'usuari ha respost un petit qüestionari, els drets que atenen a l'usuari en la seva situació específica apareixeran agrupats per temàtica. En l'últim escenari, l'app ofereix a l'usuari informació sobre les entitats i centres d'ajuda a les víctimes de delictes a Catalunya.

 

Forma part de la comunitat UAB Barcelona Summer School participant en el Buddy Program. Tindràs l'oportunitat de viure presencialment o telemàticament un context internacional participant en activitats que van més enllà de la docència. 

A l'UABBSS disposareu  d'un espai on compartir vivències amb estudiants d'altres països i aprendre de diferents cultures, a més de donar a conèixer la vostra. S'oferirà un espai en el que es realitzaran activitats que us faran viure aquesta experiència internacional del Summer School. 

 

Buddy Tandem Practica idiomes amb un/a company/a del UAB Barcelona Summer School. Coneix Catalunya a través de la seva gent. 
Buddy Cuina Receptes del món: Coneix i assaboreix els millors àpats del món.
Buddy Ganapies Descobreix el món casteller. 
Buddy Quizz Posa't a prova i participa en concursos amb els teus companys/es de la comunitat Summer.
Buddy Esport Fes activitat esportiva amb la UAB.
buddy Aprèn a ballar swing i gaudeix d'espectables de dansa. 
Buddy Cultura Escolta la millor música feta la universitat. 
bola_Catala Aprèn les teves primeres paraules en català.  
Buddy Escacs Participa en un torneig  d'escacs. 


 

ALLOTJAMENT AL CAMPUS UAB


Vila Universitària - Residències

La Vila Universitària és l’àrea residencial del campus de la UAB, situada en un terreny natural rodejat de verds parcs i boscos. Amb l’ambient confortable i relaxant que ofereix la Vila no trigaràs en sentir-te com a casa. Només uns pocs minuts a peu separen la Vila Universitària de la estació de tren de Bellaterra, la qual gaudeix de connexió directa amb el centre de Barcelona (a només 20 km de distància), al que també és fàcil accedir-hi per carretera. Des de l’àrea residencial, a peu, es poden abastar les facultats de la UAB i més de 40 centres de recerca.

Dintre de la Vila universitària hi ha 812 apartaments de diferents formes i mides amb capacitat d’allotjar fins a 2.193 persones (alguns estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda).

Tots els apartaments tenen una habitació amb dos llits, un lavabo, una cuina totalment equipada i una sala d’estar. Les tovalloles i la roba de llit estan incloses. Totes les cambres tenen accés a Wi-Fi. 

Per a més informació: https://vilauniversitaria.uab.cat/en/
 
Per a les reserves: contacteu amb esther.cucala@uab.cat i pregunteu per Esther Cucala.  Haureu d’explicar-li que esteu inscrits a la UAB Barcelona Summer School per tal que us apliqui el preu acordat per als estudiants del programa UAB Barcelona Summer School. 

Hotel Campus

Les 104 habitacions del Hotel Campus estan totalment equipades amb aire condicionat i calefacció, nevera “mini-bar”, TV per satèl·lit, escriptori, lavabo, caixa forta digital i accés Wi-Fi lliure.
 
Per a més informació: https://www.exehotels.co.uk/exe-campus.html 


Serveis i Prestacions de l'Àrea Residencial del Campus UAB

  • 2 restaurants i 1 cafeteria al Hotel Campus
  • 2 bars/restaurants a la recepció de l’àrea residencial
  • Piscina descoberta, camp de futbol, pista de volleyball platja. 2 taules de ping-pong, 2 cistelles de basquetbol i jardí.
  • Papereria i botiga de llaminadures, verduleria, bugaderia i dues terminals ATM.
  • Servei de seguretat 24/7
  • Wi-Fi a l’exterior


Instal·lacions Esportives del Campus UAB

Les instal·lacions esportives de la UAB, situades al voltant de l’àrea residencial del Campus UAB són, en quant a varietat i qualitat, un dels complexes esportius més ben equipats de Catalunya.
Inclouen dues piscines cobertes, una piscina exterior, un gimnàs, sala “fitness”, pistes de tenis, pàdel i “squash”, un pavelló esportiu interior, un camp de futbol de gespa artificial, una paret rocosa d’escalada, una pista de volleyball platja, una sauna, guixetes i un solàrium. A més hi ha 6 rutes naturals al Campus UAB.

Tots els estudiants de la UAB Barcelona Summer School 2021 tindran accés gratuït.

Per a més informació: http://www.uabcampus.cat/en/sporting-facilities.php
 

ALLOTJAMENT A BARCELONA

Barcelona Centre Universitary (BCU)

El BCU ofereix allotjament al centre de Barcelona.
 
Per a les reserves: cliqueu al següent enllaç: bcu.cat/en/accommodation-in-barcelona.

Per a més informació: info@bcu.cat


Resa Housing

Resa Housing ofereix apartaments i habitacions per a estudiants al centre de Barcelona.
 
Per a les reserves: Si us plau poseu-vos en contacte mitjançant aquesta adreça: shortstays@resahousing.com. Demaneu pel codi promocional “UABSUMMER2021” per a obtenir un 10% de descompte.