Estudiants

Campus Virtual UAB i serveis en xarxa

La Universitat Autònoma de Barcelona treballa, impulsa i desenvolupa l'aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a tota la comunitat universitària. Actualment s'estan preparant nous sistemes, plataformes i aplicacions de suport d'acord amb les necessitats de la nostra xarxa educativa.


Campus Virtual de la UAB

serveis en xarxa - campus virtual

El Campus Virtual és una plataforma informàtica d'ús docent, basada en Moodle, que proporciona un Entorn Virtual d'Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

 

Secretaria Virtual

Secretaria Virtual (Automatrícula, Beques, Consulta d'expedient, Preinscripció... ).
La comunitat universitària disposa d'una oficina virtual que els permet gestionar i fer consultes des de la intranet.

També trobareu un catàleg de procediments a la Seu Electrònica.

 

Biblioteques UAB

Servei de Biblioteques

Accés als serveis, recursos i cercador (catàleg, biblioteca digital i dipòsit digital) de les Biblioteques UAB.
Contacta amb les biblioteques i segueix-les per les xarxes socials. 

Dipòsit Digital de Documents (DDD)

El Dipòsit Digital de Documents és l'eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la universitat, alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB.

 

Propietat Intel·lectual i Accés Obert

serveis en xarxa - propietat intel·lectual

El blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert recull les preguntes més freqüents (PMF) que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Blogs de la UAB

Imatge de blogs de la UAB

Blogs de la UAB és una eina de publicació de blogs que us permetrà mantenir el vostre diari personal o de difusió a la UAB.


 

Pàgines de la UAB

Imatge de pàgines de la UAB

Les Pàgines de la UAB són una eina per a la creació i manteniment de pàgines web que us permetrà, de forma molt senzilla, estructurar i editar-ne els continguts.

 

Polimèdia

serveis en xarxa - polimedia

Polimèdia és un sistema dissenyat per a la creació de continguts educatius multimèdia d'alta resolució. El producte final és un vídeo mp4 que mostra l'orador interactuant amb el contingut digital que presenta.

 

ReDi

imatge ReDi

El ReDi és un sistema de gestió, edició i publicació de revistes electròniques i documents periòdics a internet.


 

Enquestes

enquestes UAB

L'eina d'Enquestes permet la creació i recollida d'opinions i dades d'interés pel conjunt de la comunitat universitària.


 

WIFI

La xarxa sense fils us permet l'accés des de qualsevol ubicació del campus. 

Intranet de la UAB

Intranet de la UAB

La Intranet és un portal exclusiu per a membres de la comunitat universitària (estudiants i personal de la UAB).


 

Correu i serveis al núvol

imatgecorreu

Servei de correu redireccionable a adreces personals i d'altres serveis al núvol. Correu estudiants i Correu pel personal de la UAB.

 


 

Centre d'Assistència i Suport (CAS)

Us podeu adreçar al Centre d'Assistència i Suport (cas@uab.cat) quan tingueu un dubte, un problema o una incidència d'àmbit informàtic relacionat amb els serveis que us ofereix la UAB.