Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
IMG_MBruna_Alvarez_ASC
 • Biografía
 • Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bruna_Alvarez

  Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bruna-alvarez-08435a20

 •  
 • Grupos de investigación
 • GRUPO AFIN (Familias e Infancias)

 •  
 • Líneas de investigación
 • La construcció social de la maternitat, la maternitat a través d’ovorecepció, antropologia de la reproducció, la sexualitat i la diversitat familiar a les comunitats educatives. 

 •  
 • Proyectos
  • SexAFIN-Ciudad Juárez: educación afectivosexual y reproductiva a través de la investigación-acción. Fase II (2020-2022). Entidad financiadora: Fons de Solidaritat de la UAB. (Euros 7.960). Referencia: FSXXXVII-FS02. IP: Bruna Alvarez.
  •  Per més informació sobre projectes: https://grupsderecerca.uab.cat/afin/node/608 

   

 •  
 • Publicaciones
  • Alvarez, B. (2020). Co-Parents Who Share Family Work: Feminism, Co-responsibility and “Mother Knows Best” in Spanish Heterosexual Couples. En Willey, N. i Friedman (Eds.). Feminist Fathering / Fathering Feminists. Toronto: Demeter Press.
  • Alvarez, B. y Malgosa, E. (2020). La diversidad y la sexualidad en las familias: la perspectiva antropológica para la transformación social. En Las ciencias sociales en la práctica (pp. 20-38). Barcelona: Publicacions de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Alvarez, B. and Monteros, S. (2019). Diversidad Familiar. Una perspectiva antropològica. Barcelona: Publicaciones de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Alvarez, B. (2018). Reproductive Decision Making in Spain: Heterosexual Couples’ Narratives About How They Chose to Have Children. Journal of Family Issues.
  • Alvarez, B. (2013). La maternidad: entre la decisión individual y/o la obligatoriedad social. In López Matheu, C., Bestard J. & Marre, D. Maternidades, procreación y crianza en transformación (pp. 219-243). Barcelona: Editorial Bellaterra.
 •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona