Directori 
Núria Romaní Sala
 • Línies de recerca
 • - Urbanisme i topografia de la ciutat romana
  - Enginyeria hidràulica romana
  - Gestió dels residus líquids urbans a la ciutat romana
  - Conquesta romana en època republicana
 •  
 • Projectes
 • - Projectes i grups de recerca (darrers 5 anys)
  Investigadora participant a temps parcial del projecte I+D 2016-2019 Conventus Tarraconensis: una nueva perspectiva arqueológica de redes de vías, ciudades y villas. Un prototipo para la TIR-FOR online (I+D HAR2015-69655-P). IP: Marta Prevosti (ICAC)
  - Investigadora participant a temps parcial del projecte I+D+I Retos 2016-2019 “Analisis arqueologico y valorizacion patrimonial de tres paisajes de la conquista romana de Hispania (siglos II-I aC)” (HAR2015-64601-C3-1-R) . IP: Joaquim Pera (UAB).
  - Investigadora participant del projecte I+D coordinat 2013-2015 “Arqueología de la conquista e implantación romana en Hispania. Subproyecto: Estrategias y modelos de control territorial en el NE de la Provincia Citerior (S. II-I aC.)” (HAR2012-370003-C03-01). IP: Joaquim Pera (UAB).
  - Investigadora participant en el Projecte Quadriennal de Recerca Arqueològica 2014-2017 “Implantació i model de ciutat del conuentus Tarraconensis. Els jaciments arqueològics de Iesso (Guissona), Can Tacó-Turó d’en Roina/Mons Observans(Montmeló-Montornès del Vallès) i Iulia Libica (Llívia)” (2014/100660). IP: Josep Guitart (UAB-ICAC-IEC), finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
  - Investigadora participant en el Projecte Quadriennal de Recerca Arqueològica 2014-2017 “Primers models d'ocupació romana a Catalunya (segles II-I aC)“ (2014/100904). IP: Joaquim Pera (UAB), IP: Josep Guitart (UAB-ICAC-IEC), finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
  - Membre del Grup de Recerca Consolidat SGR 2014-2017 MIRMED-GIAC: Mirades sobre la Mediterrània a l'Antiguitat d'Orient a Occident, de la Protohistòria a l'Antiguitat tardana (SGR-2014-6.5NN027TQ8). Coordinador : Joan Gómez (ICAC), finançat per la Generalitat de Catalunya
 •  
 • Publicacions
 • Publicacions (darrers 5 anys)
  - Pera, J.; Carreras, C.; Romaní, N.; Rodrigo, E.; Padrós, N.; de Solà, G. (2016), "El proceso de implantación territorial romana en el NE de la Provincia Citerior en el siglo II a.C. Análisis de tres modelos de ocupación: Ilturo, Can Tacó y Puig Castellar de Biosca" a Pera, J.; Vidal, J. (eds.), Fortificaciones y Control del Territorio en la Hispania Republicana, Libros Pórtico, Zaragoza, p. 167-205.
   
  - Romaní, N.; Acero, J. (2015), "La red de saneamiento de las ciudades hispanas en época bajo imperial y tardoantigua: transformación y abandono" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1801-1805.
   
  - Pera, J.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N., Guitart, J. (2015), "La conquista en el nordeste de la Hispania Citerior a partir del estudio del asentamiento de Puig Castellar (Biosca, Lleida)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1761-1763.
   
  - Pera, J.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N.; Ros, J.; Guitart, J. (2014), "El proceso previo a la fundación de las ciudades romanas en el NE de la Hispania Citerior: los ejemplos de Can Tacó i Puig Castellar" a Dall'Aglio, P. L.; Franceschelli, C.; Maganzani, L. (eds.), Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia, del 20 al 22 de setembre de 2013), Ante Quem, Bolonya, p. 405-418.
   
  - Romaní, N.; Ribera, A. (2013), "Las cloacas de Valentia" a Escudero, F. A.; Galve, M. P., Las cloacas de Caesaraugusta y elementos de urbanismo y topografía de la ciudad antigua (Incluye un estado de la cuestión de las cloacas de Hispania), Institución Fernando el Católico, Saragossa, p. 399-402.
 •  
 • Altres informacions
 • - Investigadora adscrita postdoctoral de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona). Des de 2013 fins a l’actualitat
  - Codirectora de les excavacions de la Zona Muralla de la ciutat romana de Iesso. Des de 2013 fins a l’actualitat
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona