Directori 
Fotografia de Josep Guitart
 • Línies de recerca
 • -Arqueologia de la ciutat romana
  -Topografia arqueològica
  -Cartografia antiga
 •  
 • Projectes
 • -Tabula Imperii Romani  - Forma Orbis Romani  (TIR_FOR) (Projecte internacional promogut per l’Union Acadèmique Internationale)
   
  - Conventus Tarraconensis: una nueva perspectiva arqueológica de redes de vías, ciudades y villas. Un prototipo para la TIR-FOR online (I+D HAR2015-69655-P)
   
  -Recerca Arqueològica a la ciutat romana de Iesso (Guissona).
   
  -Excavació arqueològica i estudi del fòrum romà de Iulia Libica (Llívia, Cerdanya).
   
  -Corpus International des Timbres Amphoriques (CITA)
 •  
 • Publicacions
 • Últims 5 anys:
  - Guardia, J.; Carreras, C.; Guitart, J.; Olesti, O. (2017): El fòrum de Iulia Libica i la capitalitat ceretana en època altimperial: novetats arqueològiques”, I Congrès d’Arqueologia dels Pirineus, Arqueopyrenae. Treballs d’Arqueologia vol. 21, pp.181-204.
   
  -  Guitart, J.; Pagès, M.; Roda, I., Sans, J.M. (2016): Edició de l’obra: J. Puig i Cadafalch;  A. de Falguera; J. Goday: L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Edició facsímil i textos d’actualització. IEC, ANC, MNAC, ICAC, Barcelona.
   
  - Guitart, J.; Prevosti, M.; Soto, P. de, (en premsa): “El projecte internacional Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani (TIR-FOR)”, Tribuna d’Arqueologia, 2015-2016, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
   
  - Guardia, J.; Guitart, J.; Carreras, C.;  Olesti, O. (en premsa): “El fòrum de Iulia Libica 2001-2016”, a La Cerdanya a l’Antiguitat. Diputació de Girona
   
  - Carreras, C.; Guardia, J.; Guitart, J. (en premsa): “Late Iulia Lybica (Llivia) in the context of Pre-Pyrenees in the Iberian Peninsula”. Franz Steiner Verlag Postdamer Altertum wissenschaftliche Beitrage.
   
  -  Carreras, C.; Pera, J. ; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N.; Guitart, J. (2015) “La conquista en el Nordeste de la Hispania Citerior a partir del estudio del asentamiento de Puig Castellar (Biosca, Lleida)” a Álvarez, J.M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.) Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. “Centro y periferia en el mundo clásico”. Vol. 2. MNAR. Mérida, 2015, p. 1761-1764.
  - Olesti, O.; Guitart, J.; Guardia, J.; Carreras, C. (2015):  “El fórum de Iulia Libica”. ERA, Revista Cerdana de Recerca, pp. 97-112.
   
  -  Guitart, J.; Pera, J.;. Ros, J.; Gironès, A. (2015); “La ciutat romana de Iesso. Cap a la socialització de la recerca arqueològica” a Tribuna d’Arqueologia 2012. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Barcelona, p. 21-38.
  - Carreras, C.; Guardia, J.; Guitart, J.; Olesti, O. (2014): “Prospecció geofísica i sondejos al fórum de Iulia Libica”, a  XII Jornadesd’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, pp.253-260
   
  - Carreras, C; López-Mullor, A.; Guitart, J.(ed.) (2013): Barcino II. Marques i terrisseries d’àmfores al Baix Llobregat, (Corpus Internationale de Timbres Amphoriques 18 – Unione Accadémique Internationale), ISBN 978-84-9965-186-6 (IEC) i 978-84-940565-7-4 (ICAC), Barcelona.
   
  - Pera, J.; Carreras, C.; Guitart, J.; Rodrigo, E.; Romaní, N. (en premsa): “Puig Castellar (Biosca, la Segarra). Un castellum de segona meitat del segle II aC a l’interior de Catalunya”, a Primeres Jornades d’Arqueologia de Ponent. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Lleida.

  - Guitart, J.; Pera, J.; Romaní, N.; Padrós, N.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Ros, J.; De Solà, G. (en premsa): “ La ciutat romana de Iesso. Parc Arqueològic de Guissona (2011-2014)”, a Primeres Jornades d’Arqueologia de Ponent. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Lleida.
 •  
 • Altres informacions
 • Tesis doctorals dirigides:
  -  “El fòrum romà de Iulia Libica i l’arqueologia urbana de Llívia (Cerdanya)”, de Jordi Guardia Felip (2018)
   
   - “Arquitectura i economia dels habitats rurals del segles II-I aC a la Laietània”, de Victòria Cantarellas Sancho (2016)
   
   - “Ars Sine Scientia Nihil Est. Nous fonaments per a una vella praxi. Dibuixar l’arquitectura en arqueologia”, de Josep Maria Puche Fontanilles (2016)´
   
  -  “Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del Conventus Tarraconensis (S. II aC – VI dC). Evolució i tècniques constructives”, de Núria Romaní i Sala (2012)
   
  - “L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya (època tardorepublicana i altimperial)”, Ada Cortés Vicente (2009)
   
  - “L’evolució del poblament i de l’organització de l’Ager de Iesso de l’època Ibèrica a l’antiguitat tardana. Estudi de l’ocupació i estructuració del territori”, d’Esther Rodrigo Requena (2005)
   
  - “Tarraco paleocristiana. El suburbi del Francolí”, de Jordi López Villar (2004)
   
  - “El poblament antic a la Laietana litoral (del Besós a la riera de Caldes): l’aplicació d’un GIS (Sistema d’Informació Geogràfica) a l’estudi de la seva evolució i les seves relacions espacials”, de Carme Ruestes i Vitrià.
   
  - “Estudio comparativo de la cerámica común romana en la Layetania Litoral: Baetulo e Iluro”, de Carme Puerta i López (1994)

  - “La romanització a la Catalunya interior. Estudi històrico-arqueològic de Iesso i Sigarra i el seu territori”, de Joaquim Pera Isern (2003).
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona