DIRECTORI PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
[ ABCDE ]
[ FGHIJ ]
[ KLMNO ]
[ UVWXYZ ]
Gabriela Poblet
  • Biografia
  • Els meus temes de recerca són migracions internacionals, gènere i globalització de la cura: dones treballadores de la llar a Catalunya. Migració forçada per violència del Triangle Nord d’Amèrica Central i dret d’asil. Polítiques públiques, integració social de la població migrant i plena ciutadania. 

    Directora d’Europa Sense Murs i consultora. www.europasensemurs.com  

  •  
  • Grups de recerca
  •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona