Olga Fernández Prat


Àrea de coneixement:

Lògica i Filosofia de la Ciència


Línies de recerca:

La consciència en la percepció
Filosofia i neurociències
Arrels històriques de l'epistemologia racionalista


Formació:
 
- Doctora en Filosofia - Universitat Autònoma de Barcelona (2002)
 
 
Principals publicacions:

Llibres
 
Fernández Prat, Olga; Daniel Quesada i Manuel Pérez Otero. Lógica y Metodología. Resultados clásicos y nuevas ideas. Barcelona: Vicens Vives, 2000.
 

Capítols de llibre
 
Fernández Prat, Olga. "Filosofía y neurociencia: entre la interacción y el eliminativismo". Cuestiones filosóficas. Un homenaje a Eduardo Rabossi, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y Sociedad Española de Filosofía Analítica. Buenos Aires: s.e, 2008.
 
Fernández Prat, Olga. "Perceptual Consciousness and the Reflexive Character of Attention". J.L. Falguera, U. Rivas i J.M. Sagüillo (eds.). Analytic Philosophy at the Turn of the Millennium. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1999.
 
Fernández Prat, Olga. "Spatial Representations and Their Physical Content". Ibarra i T. Morman (eds.) Rationality: Contemporary Formal Philosophy of Science in Spain (Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, vol 61). Amsterdam: Rodopi, 1997.


Articles
 
Fernández Prat, Olga. "La noción de constitución en el análisis de la experiencia perceptiva". Diànoia (2008).

Fernández Prat, Olga. "Particularity and Reflexivity in the Intentional Content of Perception". Theoria, 21 (2006).
 
 
Traduccions
 
E.J. Lowe. An Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Trad. cast. Filosofía de la mente. Barcelona: Idea Books, 2000.
 
Jennifer Hornsby i Miranda Fricker (eds.) The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. El feminismo en la filosofía. Un compendio. Barcelona: Idea Books, 2001.
 
Donald Davidson. Subjective, Objective, Intersubjective. Oxford: Oxford University Press, 2000. Trad. cast. Subjetivo, objetivo, intersubjetivo. Madrid: Cátedra, 2003.
 
 
Participació en projectes i grups de recerca:
 
- Membre del grup de recerca d' Epistemologia i Ciències Cognitives (GRECC). Grup Consolidat d'Investigació de la Generalitat de Catalunya. [Aquest grup, junt amb d'altres de la Facutlat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB, pertany a la Unitat "Llenguatge i Cognició" adscrita a l'Institut de Neurociències de la UAB]
 
- "Discriminabilidad perceptiva: contenido no-conceptual y conceptos demostrativos". Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duració: 2009-2011. Investigador responsable: Olga Fernández Prat.
 
- "Contenido representacional y contenido fenoménico en la percepción". Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duració: 2005-2008. Investigador responsable: Olga Fernández Prat.
 
 
Altres dades:

- Visiting Scholar a la Simon Fraser University (Vancouver, Canadá). Projecte de vinculació: "The McDonnell Project in Philosophy and the Neurosciences" (2003-2004).

 
Dades de contacte:
 
Despatx: B7/108
Telf.: 93.581.21.68
Correu-e: olga.fernandez@uab.cat

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona