Jordi Vallverdú Segura


Jordi Vallverdú

Contacte
Despatx: B7/104
Tel. 935811618
Correu-e: jordi.vallverdu@uab.cat
 
Professor ICREA Acadèmia (2020-2025), especialista en Filosofia de la Ciència i de la Computació, Intel·ligència Artificial i Robòtica, amb interessos en els pensaments d’Àsia, la Bioètica i el Bioart.  Essent Professor Agregat, està acreditat per l’AQU amb l’acreditació de Recerca Avançada, equivalent a ANECA Catedrático o Full Professor.

Actualment està duent a terme un projecte de 5 anys (2020-2025) com a investigador ICREA Acadèmia sobre la noció de Causalitat en Deep Learning, emprant com a estudi de cas principal la recerca epidemiològica.
 
Àrea de coneixement
Lògica i Filosofia de la ciència

Línies de recerca
Filosofia de la computació; Interaccions Humans-Màquines/Robots; Multiheurístiques; Epistemologia científica; Bioètica; Bioart; Blended Cognition.

Tota la informació actualitzada i detallada sobre els seus projectes de recerca i CV es pot trobar en xarxa a: https://uab.academia.edu/JordiVallverdu/CurriculumVitae

Actualment està treballant com a IP en un projecte MICINN sobre Innovació en Recerca Mèdica, col·laborant en un projecte Recercaixa sobre ciutadania i coordinació en aplicacions mòbils - AppPhil, en el projecte europeu CSI-COP sobre Citizen Science, en el grup SGR GEHUCT sobre Epistemologia de l’Epidemiologia  i, finalment, en el seu projecte ICREA sobre Causalitat i Deep Learning.
 
Publicacions
El Professor Vallverdú té més de 150 publicacions acadèmiques, que es poden consultar de forma oberta en format PDF (la major part d’elles) a les pàgines


Interessos generals
L’amor per Johann Sebastian, Bach, John Coltrane, Djivan Gasparian i la poesia japonesa en la forma de haiku acompanyen a aquest investigador en les seves recerques. I gaudeix amb el fet del compartir la vida (que no el lavabo) amb la seva companya i els seus tres fills.

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona