El Departament

El Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals (DSAA) està adscrit i ubicat a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les activitats fonamentals del Departament són:

  1. Docència: programar i impartir la docència de les matèries corresponents a les àrees de coneixement de sanitat animal i d’anatomia i anatomia patològica comparades és una de les activitats prioritàries del Departament. La docència s’organitza segons els plans d’estudis dels graus de Veterinària i de Ciència i Tecnologia dels Aliments que s’imparteixen a la Facultat de Veterinària. El personal del DSAA inclou especialistes en embriologia, anatomia, histologia, microbiologia, parasitologia, patologia, epidemiologia, malalties infeccioses i parasitàries, microbiologia dels aliments, així com especialistes amb una formació més integral en algunes espècies animals d’interès ramader (porcins, aus, remugants…). El professorat del DSAA col·labora també en aspectes diagnòstics i sanitaris relacionats amb espècies d’animals de companyia o altres espècies d’interès veterinari i, en general, manté sempre una relació estreta amb la resta de departaments de la Facultat de Veterinària. El DSAA també és responsable de part de la docència de postgrau dels estudis de doctorat de la Facultat. Imparteix l’especialitat de Sanitat Animal del màster oficial de Recerca Veterinària i participa en els estudis de doctorat de Medicina i Sanitat Animal que capaciten l’estudiant de doctorat per a l’elaboració de la tesis doctoral.

  2. Investigació: al DSAA hi ha diferents grups d’investigació acreditats per la UAB i per la Generalitat de Catalunya, els quals tenen actives diferents línies de recerca finançades —majoritàriament per convocatòries estatals o internacionals competitives— que integren àmbits diversos de l’anatomia, la microbiologia, la parasitologia, la patologia i la sanitat animal en sentit ampli. El personal investigador del Departament, a més de treballar en grups de recerca de la UAB, està adscrit a altres centre de recerca vinculats a la UAB (Esfera UAB), com ara el CReSA i el CBATEG (consulteu la pàgina web del Departament).

  3. Serveis professionals especialitzats: el DSAA desenvolupa, a més, una important funció social i professional, pel fet de disposar de diferents serveis de diagnòstic adreçats tant a institucions, empreses, particulars, etc. externs a la UAB com a centres de la mateixa UAB, principalment l’Hospital Clínic Veterinari i el Servei de Granges i Camps Experimentals, vinculats a la Facultat. A més de la competència acreditada del personal que dirigeix i vetlla pel manteniment d’aquests serveis, aquesta activitat proporciona al Departament material molt valuós per a l’organització de les pràctiques docents que, gràcies a la presència d’aquest s serveis, poden oferir tipologies docents més eficients i innovadores (en consonància amb el model de Bolonya), com ara l’aprenentatge basat en casos reals (problem-based learning).

Documents Institucionals Documents del Departament

 

Reglament del Departament Podeu consultar-lo clicant aquí

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i Accessos els plànols i accessos al Campus

 

Eina Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB. Accedeix des de l'enllaç de portada de la Intranet

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 91
FAX +34 93 581 33 25

d.sanitat.anat.animalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona