El Departament


El Departament de Física és l'estructura encarregada de promoure i d'organitzar la docència i la recerca en Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En l'àmbit de la docència, coordina i programa els ensenyaments de les àrees de coneixement d'Astronomia i Astrofísica, Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, Electromagnetisme, Física Aplicada, Física Atòmica Molecular i Nuclear, Física de la Matèria Condensada, Física de la Terra, Física Teòrica, i Òptica, d'acord amb els requeriments dels centres, les facultats o les escoles de la UAB i amb la programació docent de la Universitat, i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i iniciatives de recerca i de transferència de coneixement del seu personal acadèmic i hi dóna suport.

Podeu consultar el Reglament del Departament.

Web de Formularis del Departament de Física En aquesta secció trobareu una sèrie de formularis per agilitzar tasques administratives

 

Prevenció i seguretat En aquesta secció trobareu més informació sobre prevenció de riscos i actuacions d’ emergència

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física

Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona