La història de l’art i la història de la música han estat presents a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de la seva creació. El 1970 es va constituir el Departament d’Art, adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres, i el 1985 la Junta de Govern de la UAB va regular el seu règim jurídic. L'any 2009 es va aprovar la seva actual denominació: Departament d’Art i de Musicologia.

El Departament té la finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca de les àrees d’Història de l’Art i de Música. En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de la seva competència en diverses facultats i titulacions de la UAB, i organitza i desenvolupa programes i estudis de màster i de doctorat. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i investigador, edita la revista Locus Amoenus i col·labora en la publicació de la revista Recerca Musicològica.

Facultat de Filosofia i Lletres Cliqueu per anar a la web de la Facultat

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Art i de Musicologia
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 70
FAX +34 93 581 20 01

d.artarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona