Diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats coneixen de prop els centres TECNIO situats a la UAB

Foto de la visita als centres TECNIO

Arran de la participació de l’Associació TECNIO en la proposta de la nova Llei de la ciència de Catalunya, diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats han visitat alguns dels centres TECNIO situats al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

16/09/2022

L’associació TECNIO reclama impulsar la transferència del coneixement per fer possible el retorn de la inversió en recerca i la millora del teixit productiu en benefici de la societat

La reforma de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació espanyola, aprovada pel Congrés dels Diputats, i la nova Llei de la ciència de Catalunya, que serà sotmesa a votació properament en el Parlament de Catalunya, tenen com un dels objectius principals impulsar la innovació a través de la transferència del coneixement generat a les universitats i centres de recerca cap al sector empresarial i la societat.

Catalunya disposa d’instruments i estratègies, com ara l'acreditació TECNIO atorgada per la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ, que busca reconèixer i motivar els investigadors a fer transferència de coneixement. L'Associació TECNIO, creada recentment, impulsa aquesta estratègia i advoca per destinar més recursos i polítiques específiques per fomentar la transformació del coneixement en riquesa i la col·laboració entre tots els agents implicats en aquest procés de conversió: institucions acadèmiques (universitats i centres de recerca), centres tecnològics, sector empresarial i institucions i agències polítiques i governamentals.

A la visita institucional d’avui els diputats han estat rebuts per la vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria i directora del Parc de Recerca de la UAB, Rosa M. Sebastián, i per representants de la Junta Directiva de l’Associació TECNIO, presidida per la investigadora de l’ICMAB-CSIC, Nora Ventosa. La delegació política estava formada pels diputats del Parlament de Catalunya Ernest Maragall i Engelbert Montalà, ponents de la Llei de la ciència de Catalunya, i per Joan Capdevila, president de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Parlament espanyol i ponent a la futura llei d'start-up.

Les inversions fetes a l’Estat espanyol els anys noranta i a Catalunya a inicis del 2000 van permetre assolir un bon nivell de recerca acadèmica en relació amb altres països europeus. Ara, segons l’Associació TECNIO, cal impulsar la transferència del coneixement per fer possible el retorn de la inversió en recerca en benefici de les persones i de la societat. Dels prop de 1700 grups de recerca consolidats reconeguts per l’AGAUR, pertanyents a les diferents universitats catalanes i centres CERCA i CSIC, només 60 tenen el segell TECNIO. Aquesta dada és, segons l’associació, un clar indicador de la necessitat d’estimular la transferència de coneixement a través d'instruments com el model TECNIO, i assegurar així el retorn de la inversió en recerca i millorar el teixit productiu en benefici de la societat.

Vuit grups TECNIO ubicats al campus de la UAB

La delegació ha visitat tres dels vuit centres TECNIO situats al campus de la UAB: la Unitat de Producció de Vectors Virals (UPV) de la UAB i del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), dedicat al disseny i producció de vectors virals per a la investigació de teràpies gèniques; el Centre de Visió per Computador (CVC), que es dedica a la recerca en visió per computador i al desenvolupament de sistemes de visió artificials per a millorar la vida quotidiana de les persones, i el grup NANOMOL, de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC, que es dedica al desenvolupament de nous nanomaterials moleculars per a teràpies avançades i nous dispositius electrònics. Finalment, la jornada ha finalitzat amb una visita al Parc de Recerca de la UAB, seu de nombroses empreses derivades (spin-off) sorgides de la Universitat, on s’ha fet una presentació tant de l’acreditació com de l’associació TECNIO.

Els centres i l’Associació TECNIO

Els 60 grups amb el segell TECNIO són desenvolupadors de tecnologia reconeguts per l’AGAUR que fan recerca aplicada en tecnologies diferencials i tenen capacitat de transferir-la al mercat per mitjà de projectes d’R+D amb empreses, de llicències de patents o de la creació d’empreses emergents de base tecnològica. Es tracta de grups de recerca especialistes en temàtiques diferents, majoritàriament ubicats dins de les universitats catalanes, i distribuïts per tot el territori del país, que tenen activitat tant amb pimes com amb grans empreses a Catalunya i a escala europea.

El 2021, totes les universitats catalanes, la fundació I-CERCA i el CSIC van constituir l’associació TECNIO amb l’objectiu d’agrupar i fer visible l’activitat dels grups de recerca amb el segell TECNIO, fomentar-ne la col·laboració i impulsar-los com a instrument de connexió amb el teixit empresarial i l’administració i accelerar la transferència de coneixement des de l’entorn dels laboratoris de recerca cap a la societat.