El departament


 

El Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, és l'estructura bàsica encarregada de promoure, organitzar i desenvolupar la docència, la recerca i la transferència de coneixements del personal acadèmic i del personal que en forma part.

En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement de Didàctica de les Matemàtiques i de Didàctica de les Ciències Experimentals d’acord amb la programació docent de la Universitat, i organitza i desenvolupa programes i estudis de postgrau (Màsters i Doctorats).

Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i investigador.

Són membres del Departament:

- El personal acadèmic i el personal investigador en formació de les àrees de coneixement que conformen el departament.

- El personal d’administració i serveis que hi està adscrit.

- Els estudiants de tercer cicle.

Butlletí oficial de la UAB Butlletí oficial de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Edifici G5 - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 17 37

d.did.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona