Cursos

Curs d’Espanyol d’Accés a la Universitat (CAU)

Programa a mida intensiu d’espanyol, general i específic, destinat a estudiants xinesos que vulguin accedir a estudis de grau o màster a Espanya. El programa CAU ha estat dissenyat i organitzat amb Beijing Zhongxiqiao Education, un agent col·laborador nostre a Xina. 

Durada curs: 8 mesos (d’octubre a juny / de gener a agost)
Total hores: 640 hores. 4* hores diàries
Horari: De 9* a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
*Alguns dies inici a les 8-8.30 h per compensar dies festius i completar així el total d’hores del programa. 

L’objectiu del curs és que els estudiants assoleixin el nivell B2 d’espanyol per poder iniciar els seus estudis, facilitant la seva adaptació al sistema universitari espanyol. El compliment de l’objectiu depèn de dos factors: 

  • el nivell d’espanyol amb el qual s’inicia el curs 
  • el progrés al llarg del curs

El curs està adaptat a les necessitats de l’alumnat, que al final pot obtenir la certificació corresponent. Podem oferir seguiment individual de cada estudiant, per assegurar que el mètode d’aprenentatge és l’adequat en cada cas. 

Els estudiants poden aprendre a comunicar-se de manera fluïda, en diferents contextos, formals i informals, acadèmics i professionals. 

Descarrega la informació del curs CAU

  • La primera part del programa està dedicada exclusivament a l’espanyol general.
  • La segona part es compagina amb espanyol específic (Espanyol Acadèmic, Espanyol dels Negocis, Cultura i Història d’Espanya) a partir del moment en què els estudiants adquireixen el nivell B1 (MCER), generalment a partir del cinquè mes. 

Es realitzen activitats comunicatives i interactives per desenvolupar les quatre destreses: expressió i comprensió oral, expressió i comprensió escrita.

Els nivells de llengua espanyola impartits a cada període s’adaptaran al ritme del curs.

El sistema d’avaluació del Curs d’espanyol per Accés a la Universitat (CAU) té en compte el progrés de l’estudiant durant el curs,  i l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tant, els alumnes tenen unes proves de progrés mensuals i un examen de certificació cada dos mesos.

L’últim divendres de cada mes es realitzen sessions de tutoria individualitzada al llarg de les dues sessions lectives. El professorat orienta l’estudiant sobre el seu progrés i l’informa dels aspectes que ha de millorar.

Els cursos inclouen activitats culturals i visites aproximadament cada dos mesos, a diferents llocs d’interès de Barcelona i altres poblacions. També s’organitzen seminaris amb professors universitaris, de diversos temes, com ara Història i cultura espanyoles o Màrqueting Internacional, entre d’altres.

Les universitats, agències o estudiants individuals interessats/ades en aquest programa poden contactar directament amb el nostre col·laborador a Xina, Beijing Zhongxiqiao Education, enviant un correu electrònic a Kevin Zhou, kevinzhou110@foxmail.com. L’agent facilitarà informació sobre l’organització dels programes i el procediment d’inscripció.