Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Quartil

Indicador que es basa en la posició que ocupa una revista en el rànquing en relació amb el total.