Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Percentil

Indicador que s’utilitza sobretot per valorar revistes, encara que també es pot utilitzar per valorar articles, llibres o autors. En el cas de les revistes es basa en la posició que ocupa una revista en el rànquing en relació amb la resta de títols del mateix àmbit temàtic.