Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Índex H de Revista

Indicador que relaciona el nombre d’articles publicats  en una revista determinada amb la distribució de cites rebudes per aquests articles.

A l’igual que amb el Factor d’Impacte, l’Índex H de revistes permet comparar i avaluar publicacions que pertanyin a un mateix camp científic.