Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Índex H d'Autor

Indicador que relaciona el nombre d'articles publicats per un autor determinat amb la distribució de cites rebudes per aquests articles.

És un indicador molt influenciat per factors externs (edat acadèmica, disciplina científica, gènere...) que impedeixen la comparació.