Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Índex d'Immediatesa

Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la revista publica articles punters.