Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Factor d'impacte a 5 anys

Mesura la repercussió que ha obtingut una revista en el seu àmbit científic, però en lloc de tenir com a base els articles dels dos darrers anys com el factor d'impacte, ho fa a partir dels publicats en els últims cinc anys.