Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Factor d'impacte

Mesura la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat científica. És un instrument per comparar revistes d'un mateix camp científic i avaluar-ne la seva importància relativa basant-se en les citacions que es fan dels seus articles.

De manera general cal indicar el Factor d'Impacte de l'any en què s'ha publicat l'article. Igualment, és recomanable consultar atentament les bases de les diferents convocatòries d'ajuts i acreditacions per tal de conèixer les especificacions sobre aquest aspecte.