Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Cites per llibre o capítol de llibre

Indicador basat en la quantitat de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre en concret.