Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

CiteScore

Indicador que serveix per comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un camp científic basant-se en les citacions que es fan dels seus articles.