La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

UAB-CEI, Campus d'Excel·lència Internacional

El projecte de Campus d'Excel·lència

Un Campus d'Excel·lència Internacional

Des que va començar l'any 2009, el projecte UAB-CEI, titulat «Una aposta pel coneixement i la innovació», es va concebre estretament lligat al Pla estratègic de la Universitat, amb el qual s'alineava per afrontar tres grans reptes de la institució per als propers anys:

  • Afavorir la millora en recerca i docència, amb un salt qualitatiu i quantitatiu important, tant en equips i infraestructures com en programes i activitats.
  • Promoure la internacionalització de la UAB i la seva projecció, establint ponts amb altres institucions de prestigi i programes internacionals de col·laboració i mobilitat, i definint les mesures oportunes d'atracció de talent.
  • Interactuar més intensament amb l'entorn territorial, aprofitar les sinergies, integrar les institucions de l'entorn per crear un veritable ecosistema del coneixement i consolidar el paper d'UAB-CEI com a motor econòmic i cultural del territori.

El programa CEI ha representat durant aquest temps un estímul per a la realització de nombroses actuacions que marquen un tempo en el procés de transformació del campus UABCEI. Més enllà de l'execució de les actuacions, ha contribuït a generar polítiques transformadores, a impulsar projectes multiinstitucionals emmarcats en un treball en xarxa estratègic, amb nous models de clúster i aliances, i a iniciar una reflexió profunda sobre el desenvolupament d'ecosistemes de coneixement i innovació.

L'evolució del projecte de campus d'excel·lència UAB-CEI ens ha portat al concepte d'Esfera UAB-CEI, que es pot interpretar com un partenariat en el qual la Universitat ha assumit un paper central i ha estimulat la recerca de sinergies, l'optimització de recursos i, en definitiva, l'exploració de nous marcs de col·laboració.

I és que certament els canvis que s'estan produint a escala global, bàsicament en els models socioeconòmics, estan determinant nous escenaris al quals la Universitat s'ha d'adaptar i preparar per poder tenir-hi un paper fonamental, en la línia de les propostes de la Comissió Europea i l'Horitzó 2020.

Presentació UAB-CEI