Preguntes freqüents

faqs

La UAB està oberta?

Cal restringir al màxim la presència al campus de tothom, garantint que habilitarem tots els mecanismes necessaris per al manteniment dels serveis essencials i perquè el personal d’aquesta universitat pugui fer les tasques que són imprescindibles. Les persones que hagin d’accedir ineludiblement a les instal·lacions de la universitat ho hauran de comunicar a les administracions de centres responsables dels edificis per facilitar la feina dels serveis de seguretat. Les persones que hagin de venir al campus hauran de seguir estrictament les mesures de seguretat establertes per Salut.

Com es prepara la UAB per a un brot?

La UAB duu a terme una planificació detallada d’escenaris sobre què fer en cas de brot COVID-19. Aquesta planificació d’escenaris se centrarà en el que es podria fer si la situació es deteriora. Estem emetent comunicacions periòdiques al personal i als estudiants sobre precaucions per prevenir la infecció.

Què fa la Universitat per minimitzar el risc d’infecció?

La Universitat tracta de reduir els riscos generals i específics per al personal mitjançant accions adequades de control de la infecció i centra les operacions de neteja en superfícies que són tocades amb freqüència per reduir la probabilitat de transmissió. També està garantint que els distribuïdors de sabó dels lavabos estiguin completament proveïts.

El Departament de Salut estableix mantenir les mesures genèriques de protecció individual aplicables actualment enfront de malalties respiratòries, que inclouen:

  • Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Tapar la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar les mans de seguida.
  • Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no compartir les pertinences personals.
  • Evitar compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.


Es veuran afectats els exàmens i les avaluacions?

La docència presencial serà substituïda per docència virtual. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat. La docència virtual efectuada durant el període de suspensió de les classes presencials formarà part de l’avaluació de les assignatures.

En el cas de les assignatures pràctiques, activitats en laboratori, sortides de camp i altres casos que no es puguin realitzar de manera virtual, el professorat proposarà accions específiques de substitució i les comunicarà a l’alumnat. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes curriculars, en el cas que no es puguin realitzar perquè la institució de destí ha pres mesures que ho impedeixen, es valoraran les opcions alternatives en cada cas.

Heu tingut algun cas fins ara?

Sí, hem tingut casos de persones per contactes provinents de zones d’afectació. La Universitat manté un contacte regular amb el Departament de Salut de la Generalitat.

Puc treballar des de casa?

El personal tindrà opció a possibles alternatives per desenvolupar la seva feina prèvia consulta amb el seu cap. Les alternatives poden incloure treballar a distància o de manera més flexible (per exemple, ajustar els horaris d’inici i finalització per evitar hores punta en els desplaçaments). La capacitat de fer-ho variarà segons la feina, les circumstàncies i la tecnologia disponible.

Tinc circumstàncies especials que m'impossibiliten la presència al lloc de treball, què faig?

El personal en aquestes circumstàncies ho haurà de tractar amb el seu cap orgànic de cara a buscar una solució en el marc de la normativa vigent.


Què he de fer si sospito que podria tenir coronavirus?

Si s’ha tornat d’una zona afectada en els darrers 14 dies o s’ha estat en contacte estret amb un cas confirmat cal evitar el contacte amb altres persones, no anar al CAP i trucar al 061 per seguir les instruccions del Departament de Salut. 

L'app de Salut Respon té un apartat de coranovirus amb un qüestionari molt simple amb respostes "Si o No". Et demanen un número de telèfon per a posar-se en contacte amb la persona que tingui criteris de coronavirus. Un dels objectius de crear aquest apartat és no saturar els nombres d'emergències 061 i 112.


Sóc de MUFACE, estic cobert? com he d'actuar?

Tots els mutualistes estan coberts al 100% i seran atesos seguint el protocol indicat per les autoritats sanitàries. Les persones amb símptomes -tos, febre i / o manca d'aire-, hauran de trucar (abans d'anar a urgències) als següents números de telèfon: 

  • Telèfon per a dubtes i informació: 955545060
  • Telèfon ciutadans amb símptomes: 900400061


Sóc estudiant, què passa amb les pràctiques que estic realitzant?

Pots consultar tota la informació sobre el funcionament del Servei d'Ocupabilitat, les pràctiques extracurriculars i les pràctiques internacionals durant aquest període d'excepcionalitat en aquest enllaç

L'Hospital Clínic Veterinari romandrà obert?

L'Hospital Clínic Veterinari UAB està rebent moltes consultes, motiu pel qual ha creat aquesta pàgina on tracta de donar resposta a alguns dels dubtes més freqüents.

Més informació: