Eleccions Junta de Facultat

Eleccions a la Junta de Facultat de Biociències

Us informen que la Facultat de Biociències, d'acord amb el seu Reglament, convoca eleccions de representants del sector C (estudiants) a la Junta de la Facultat de Biociències.

Per aquestes eleccions, s'utilitzarà el sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del 25 de novembre i les 12h del 26 de novembre de 2020.
DOCUMENTACIÓ

Resolució
Reglament electoral
Representants vacants per circumscripció
Calendari Eleccions Junta de Facultat 2020


CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a través d’aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Per reclamacions del cens electoral envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació al cens provisional.

Resolució de les reclamacions al cens electoral per la Junta Electoral

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Des de les 10:00 hores del 25 de novembre fins a les 12:00 del 26 de novembre de 2020.


Votació electrònica


CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 23 d’octubre al 5 de novembre fins les 14h.

Presentació de candidatures 


Proclamació provisional dels candidats i de les candidates per la Junta Electoral: 6 de novembre a les 12h.

Candidatures provisionals

Candidatures definitives 

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 6 al 9 de novembre a les 14h.

Per reclamacions de la proclamació de candidats/es, envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de proclamació de candidatures.

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral: 10 de novembre a les 12hRESULTATS

Els resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat de Biociències es publicaran el 27 de novembre.

Resultats Provisionals 

El termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals comença el 30 de novembre a les 10h i finalitza l’1 de desembre a les 14h.

Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions, envieu un correu a  dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de resultats provisionals

 

Ja es poden consultar els Resultats Definitius a les eleccions de representants del sector C (estudiants) a la Junta de la Facultat de Biociències.