Eleccions Junta de Facultat

Eleccions a la Junta de Facultat de Biociències

Us informen que la Facultat de Biociències, d'acord amb el seu Reglament, convoca elecccions de representants a la Junta de la Facultat de Biociències.

Per aquestes eleccions s'utilitzarà el sistema de votacio electrònica, durant el periode comprès entre el 28 i el 29 d'octubre de 2019.


DOCUMENTACIÓ

Resolució
Reglament electoral
Representants per circumscripció
Calendari Eleccions Junta de Facultat 2019


CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a través del següent enllaç: http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Per reclamacions del cens electoral envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació al cens provisional.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Des de les 10:00 hores del 28 d'octubre fins a les 12:00 del 29 d'octubre de 2019.

Votació electrònica


CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 25 de setembre al 8 d’octubre fins les 14h

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral: 9 d'octubre

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats: del 10 al 14 d'octubre a les 14h

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral: 15 d'octubre a les 12h

Model Candidatura Sector A-B
Model Candidatura Sector C
Model Candidatura Sector D


RESULTATS

Resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat de Biociències.
El termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals comença a les 10 h del 31 d'octubre i finalitza a les 14 h del 4 de novembre.
Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions cal ompliar aquest formulari.
    
Resultats definitius de les eleccions a Junta de Facultat de Biociències.

Participació