Eleccions Junta de Facultat

Us informen que la Facultat de Biociències, d'acord amb el seu Reglament, convoca elecccions de representants d'estudiants (sector C) a la Junta de la Facultat de Biociències.

Per aquestes eleccions s'utilitzarà el sistema de votacio electrònica, durant el periode comprès entre el 28 i el 30 de novembre.


DOCUMENTACIÓ

Resolució
Reglament electoral
Representants per circumscripció
Calendari Eleccions Junta de Facultat 2018 (Sector C)


CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a través del següent enllaç: http://seuelectronica.uab.cat/votació-e

Per reclamacions del cens electoral envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació al cens provisional.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Des de les 10:00 hores del 28 de novembre fins a les 12:00 del 30 de novembre.

Votació electrònica


CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 17 al 31 d’octubre fins les 14h

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral: 6 de novembre

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats: del 6 al 8 de novembre a les 14h

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral: 9 de novembre a les 12h

Model Candidatura


RESULTATS

Resultats provisionals
    
Resultats definitius

Participació