Eleccions de la Junta de Facultat 2018: Alumnat

Convocatòria

Eleccions per la renovació del sector C (alumnat) de la Junta de Facultat.

  • La votació es farà via electrònica durant els dies 3, 4 i 5 de desembre.
Per més informació podeu consultar el següent enllaç.


Cens electoral

Consulta el cens electoral

  • Provisionals: 5/11/2018
  • Definitiu: 15/11/2018

Reclamacions al cens
  • 5/11/2018 al 9/11/2018


Candidatures

Presentació de les candidatures

  • Del 6/11/2018-15/11/2018
Proclamació dels candidats
Reclamacions
  • Del 19/11/2018-21/11/2018

Calendari

Eleccions

  • De les 10h del 3/12/2018 fins a les 14h del 5/12/2018
Proclamació dels resultats
Periode de reclamació de resultats és del 5/12/2018-10/12/2018
 
Consulteu l'enllaç per accedir al calendari complet