Eleccions

Eleccions

Eleccions a la Junta de Facultat 2019 – Sector C

La Junta de Facultat és el màxim òrgan de govern de la Facultat. Està formada per representants del personal acadèmic i investigador, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis. El sector C (alumnat) compta un total de 18 representants que cal renovar.

DOCUMENTACIÓ

Reglament electoral

Resolució

Calendari d’eleccions

Formulari presentació candidatures individuals

Formulari presentació candidatures col·lectives

Candidatures provisionals
 
Candidatures definitives

Proclamació de resultats provisionals

Proclamació de resultats definitius

CENS ELECTORAL

Consulta el cens electoral.

Per presentar reclamacions al cens electoral cal omplir aquest formulari (encara no disponible) i lliurar-lo a l’SLIPI.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les candidatures es presentaran utilitzant el formulari a tal efecte, que es lliurarà a l’SLIPI entre els dies 15 i 18 d’octubre, ambdós inclosos.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

La votació electrònica per escollir els representants del sector C a la Junta de Facultat tindran lloc des de les 10h de l’11 de novembre a les 12h del 13 de novembre de 2019.

Com es Vota Pas a Pas: a través d’aquest enllaç obtindreu més informació sobre el procés de votació electrònica.

Quan el procés de la votació a representats del sector C de la Junta de Facultat de la FTI estigui obert (a partir de les 10h de dimarts 11 de novembre) podreu votar directament a través d’aquest enllaç: Votació electrònica.

Per poder votar caldrà que us identifiqueu amb el vostre NIU i la contrasenya. El vot no es considera emès fins que no el confirmeu (no n’hi ha prou amb validar-lo). Cada votant podrà emetre el seu vot en tantes ocasions com consideri oportú dins del període de votació, però només es comptabilitzarà el darrer dels vots emesos.

Calendari de les Eleccions a la Junta de Facultat de Traducció i d’Interpretació

Publicació censos electorals provisionals: 14-10-19

Termini de reclamacions al cens electoral: del 14 al 18 d'octubre

Termini per a la presentació de candidatures: del 15 al 18 d'octubre

Resolució de les reclamacions per la Junta Electoral General: 21-10-19

Publicació del cens electoral definitiu: 22-10-19

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral General: 22-10-19

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats: 24/10/19

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral General: 28/10/19

Campanya electoral: del 28 d'octubre al 13 de novembre

Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals: 30/10/19

Eleccions: de les 10 h del'11/11/19 a les 12 h del 13/11/19

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions: 14/11/19

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals: del 15 al 18 de novembre

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General: 19/11/19