Gestió Acadèmica

Gestió Acadèmica de l'Escola d'Enginyeria de la UAB

Atenció presencial només amb CITA PRÈVIA segons horari disponible.
La majoria de tràmits podeu fer-los a ga.enginyeria@uab.cat
Molt recomanat disposar d'un certificat digital per signar electrònicament les sol·licituds o documents.
Consultes per telèfon 93 581 30 49
 
Durant el curs acadèmic (fins a nou avís, atesa la situació actual de la pandèmia):
 • Dimarts i Dijous Matí: de 10.00 a 13.00 h
 • Dimarts i Dijous Tarda: de 15.00 a 17.00 h
De l'1 al 31 de juliol:
 • Matí: de 09.00 a 14:00 h
 • Tarda: de 15.00 a 17.00 h
De l'1 al 31 d'agost: TANCAT
 
De l'1 al 30 de setembre:
 • Matí: de 10.00 a 13.00 h
 • Tarda: de 15.00 a 17.00 h

Del 22 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021: TANCAT

 
Gestió Acadèmica
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Q. Escola d'Enginyeria.
C/ de les Sitges, s/n 08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
+34 93 581 30 49
ga.enginyeria@uab.cat
 

Consulteu els horaris al web de la cita prèvia
 
Quan demaneu la cita prèvia, veureu que hi ha un seguit d'assumptes que s'han de gestionar de forma ONLINE, per reservar les cites presencials a aquells tràmits que han de ser forçosament en persona (lliurament de títols i SET's, de certificats d'expedient que requereixen de signatura manuscrita per legalitzar, etc).

Durant el període de vacances de Nadal, i el període de vacances de Setmana Santa: no hi ha servei
 
Per ser atès personalment, cal demanar cita prèvia
Gestió Acadèmica
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Sabadell UAB
C/ Emprius, 2. 08202 Sabadell
+34 93 728 77 12 

ga.campus.sabadell@uab.cat

A la Gestió Acadèmica podreu consultar la normativa acadèmica i realitzar tots el tràmits relacionats amb el vostre expedient acadèmic, com:
 
 • Sol·licitar informació general
 • Certificacions
 • Compulsa de documents
 • Reconeixements d'estudis
 • Reconeixement CFGS
 • Matriculació
 • Trasllats d'expedients
 • Tramitació de títols
 • Modificació de matrícula
 • Anul·lació de matrícula
 • Informació sobre els plans d'estudis
 • Tramitació de sol·licituds genèriques
 • Convocatòries extraordinàries d'exàmens
 • Pràctiques professionals
 • Programes d'intercanvi