Citar

Citacions i bibliografia

Recomanacions sobre com citar i com elaborar la bibliografia o una llista de referències bibliogràfiques

Mendeley Institucional

Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley Institucional, també xarxa social acadèmica i catàleg col·laboratiu de literatura científica

Plagi

Resoleu els vostres dubtes sobre temes de plagi, la seva prevenció i detecció

Propietat intel·lectual i accés obert

Web sobre propietat intel·lectual i accés obert amb preguntes més freqüents (PMF)