Buscar valoració de publicacions

Agències

Informació sobre les convocatòries d'acreditacions, sexennis i trams de recerca per a les agències ANECA, AQU i CNEAI

Àrees temàtiques

Llista de recursos per valorar les revistes segons el seu àmbit temàtic: ciències, salut i biociències, enginyeries, socials i humanitats

Recursos

Accés a les diferents fonts d’informació i recursos d’on obtenir indicadors de qualitat de les publicacions

Indicadors

Informació sobre els diferents indicadors utilitzats per valorar una revista, normalment a partir del nombre de citacions rebudes