Buscar valoració d'autors

Índex H

L'Índex H és un indicador del nivell de qualitat de la producció científica d'un autor que té en compte el nombre d’articles publicats i el nombre de cites rebudes per cada article

Citacions rebudes

Quantitat de cites o citacions rebudes per un article, un llibre o un capítol de llibre en concret

Altmètriques

Mètriques alternatives que ofereixen indicadors per mesurar l’impacte d’una investigació basant-se en la web social i com han interaccionat els usuaris de la web