Acció Social

Secundària - Let's Go!

Imatge de la capçalera de Let's Go a Acció Social


Let's Go és un programa socioeducatiu pilot que té per objectiu convertir Badia del Vallès en una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Let's Go és el primer projecte que es desenvolupa a la ciutat de Badia del Vallès que té com a principal focus convertir-la en una English-Learning City (ELC). D'una banda, el projecte té impacte principalment en l’equip docent que imparteix les classes de llengua anglesa als centres educatius de Badia del Vallès. Mitjançant el programa, els professors accedeixen a noves metodologies d'aprenentatge. D'altra banda, també són protagonistes els equips directius dels dos instituts, que vehiculen les actuacions en l'àmbit de centre i vetllen pel bon funcionament del programa.

L’objectiu final és que, en finalitzar el projecte, previst que acabi el 2020, tot el municipi estigui implicat en el foment de l’aprenentatge de l’anglès i que s’hagi establert una xarxa en la qual les entitats socials, els centres educatius i la comunitat treballin conjuntament.

Si vols fer voluntariat al programa Let's Go, consulta aquí tota la informació.

Quant a alumnat ESO
 
 • Millorar la comprensió lectora, l’expressió escrita i la comunicació oral en llengua anglesa. 
 • Augmentar l’autonomia i la motivació envers la llengua anglesa.
 • Implicar l’alumnat en les activitats proposades per a l’ús o l’aprenentatge de la llengua anglesa fora de l’aula.

Quant al professorat
 
 • Potenciar la realització d’activitats en llengua anglesa dins els centres.
 • Desenvolupar activitats i mètodes d’ensenyament que afavoreixin l’aprenentatge autèntic i significatiu. 
 • Fomentar la implicació en projectes de treball en xarxa. 

Quant al municipi
 
 • Promoure activitats extra-curriculars que potenciïn l’ús de la llengua anglesa a la ciutat. 
 • Promoure la participació de Badia del Vallès en projectes internacionals. 

Quant als estudiants de la UAB
 
 • Complementar la formació universitària dels estudiants.
 • Promoure el compromís dels estudiants amb la comunitat a través de la participació com a agents de canvi. 
 • Oferir als estudiants universitaris la possibilitat de conèixer la realitat social dels joves de Badia del Vallès.

Per al desenvolupament del projecte, el programa UniX de la Fundació Autònoma Solidària compta amb la implicació de la UAB, de l'Ajuntament de Badia del Vallès, dels instituts i entitats municipals i del Departament d’Ensenyament.

A la vegada, un dels pilars del projecte és la combinació entre recerca i intervenció. En aquest sentit, el projecte es desenvoluparà amb estreta col·laboració amb el GREIP de la UAB (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües). A més, aquesta iniciativa compta amb el suport econòmic del Consell Social de la UAB.