Acció Social

Secundària - Let's Go!

Imatge de la capçalera de Let's Go a Acció Social


Let's Go és un programa socioeducatiu pilot que té per objectiu convertir Badia del Vallès en una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Let's Go és el primer projecte que es desenvolupa a la ciutat de Badia del Vallès que té com a principal focus convertir-la en una English-Learning City (ELC). D'una banda, el projecte té impacte principalment en l’equip docent que imparteix les classes de llengua anglesa als centres educatius de Badia del Vallès. Mitjançant el programa, els professors accedeixen a noves metodologies d'aprenentatge. D'altra banda, també són protagonistes els equips directius dels dos instituts, que vehiculen les actuacions en l'àmbit de centre i vetllen pel bon funcionament del programa.

L’objectiu final és que, en finalitzar el projecte, previst que acabi el 2020, tot el municipi estigui implicat en el foment de l’aprenentatge de l’anglès i que s’hagi establert una xarxa en la qual les entitats socials, els centres educatius i la comunitat treballin conjuntament.

Si vols fer voluntariat al programa Let's Go, consulta aquí tota la informació.