GIPE/PTP- Grup Interdisciplinar per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradic. Perjudicials


Més informació: www.mgf.uab.es

“L'objectiu del Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP) és el desenvolupament d'un programa de recerca aplicada a la transferència del coneixement, que permeti iniciar l'implementació a Gàmbia i a Espanya, d'una estratègia integral per a la prevenció de la mutilació genital femenina.”

L'any 1987, la IP, Prof. Adriana Kaplan, inicia al Dpt. D'Antropologia Social i Cultural un treball de camp pioner sobre les migracions senegambianes a Espanya . L'aposta metodològica, innovadora, proposa una investigació circular en l'espai transnacional de les migracions i, alhora, longitudinal en el desenvolupament dels processos d'aculturació i integració social, en aspectes relacionats amb l'alimentació i la salut sexual i reproductiva, tant als països d'origen com en els de destinació de la població migrant subsahariana.

El 2003, es crea el Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), dirigit per la IP i integrat per professionals de la salut i les ciències socials. El seu objectiu és el desenvolupament d'un programa de recerca aplicada a la transferència social del coneixement que permeti iniciar la implantació a Gàmbia i a Espanya d'una estratègia integral per a l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina (MGF) . És una pràctica estesa en 28 països africans que afecta més de 130 milions de dones a tot el món.

El GIPE/PTP realitza activitats de recerca aplicada i implicada a l'Àfrica i Europa . Gàmbia és un dels països amb major prevalença de la mutilació genital femenina (78%) i les dones gambianes immigrades presenten la taxa de fecunditat més alta d'Espanya. Aquesta mirada circular Gàmbia-Espanya de la MGF permet aprofitar les sinergies que han sorgit d'aquestes comunitats d'immigrants com a generadors d'opinió i de models de referència en els seus països d'origen.

Després de múltiples estudis sobre la temàtica i programes de cooperació amb actors nacionals i internacionals, es creà el 2008 l'”OBSERVATORI TRANSNACIONAL DE RECERCA APLICADA A NOVES ESTRATÈGIES PER A LA PREVENCIÓ DE LES MUTILACIONS GENITALS FEMENINES” , amb seus a Gàmbia i a Espanya. Els eixos rectors són la Recerca Aplicada i la Transferència del Coneixement mitjançant la formació, la producció de materials educatius, el disseny de currículums acadèmics, la proposta metodològica "Iniciació sense Mutilació" i les publicacions.

L'abast del projecte ha merescut la concessió de la Càtedra de Transferència Social del Coneixement del Parc de Recerca UAB - Santander a la Investigadora Principal.

L'Observatori compta amb 11 persones contractades, 9 a Gàmbia i 2 a Espanya, així com 15 professionals d'atenció primària, integrants de l'equip GIPE/PTP i una desena de col.laboradors voluntaris. El programa rep finançament de l'Obra Social "la Caixa" des de 2008 i de la Diputació Foral d'Àlaba i la Fundació Autònoma Solidària , des de 2009. El 2010 , les Nacions Unides a través d'UNICEF, l'OMS (Organització Mundial de la Salut) i UNFPA (United Nations Population Fund) es van unir al projecte, signant un acord de col·laboració amb el Ministeri de Salut de Gàmbia, la UAB i Wassu Gambia Kafo.

A GÀMBIA, l'ONG internacional Wassu Gambia Kafo, creada sota la tutela de GIPE/PTP i contrapart local, compta amb el suport del govern gambià que li ha confiat el pilotatge del projecte que serà el Programa Nacional de Prevenció de les MGF a Gàmbia . Aquest projecte se centra en la formació de professionals de la salut a tot el territori, així com a estudiants de medicina, infermeria, salut pública i llevadores. La creació de materials didàctics i un currículum acadèmic garanteixen la transferència de coneixements i la sostenibilitat del projecte a llarg termini, dins de la pròpia estructura sanitària del país.

El propòsit és que els/les estudiants i professionals de la salut siguin els que sensibilitzin sobre les conseqüències de les MGF i promoguin en la comunitat models substitutius com el ritual " Iniciació sense Mutilació ", que deixa fora la pràctica perjudicial del ritu de pas. Aquesta proposta de ritual alternatiu, difosa a través d'un vídeo documental traduït a 5 llengües locals , ha estat validada pel Govern de la República de Gàmbia. Això va permetre reobrir el diàleg sobre MGF , anys després que el Govern prohibís qualsevol treball de sensibilització al respecte.

Així mateix, s'ha dut a terme un estudi clínic sobre 871 casos per conèixer els tipus de MGF que es practiquen al país, les ètnies que la realitzen i les conseqüències que cada un dels tipus produeixen en la salut. També, s'han realitzat enquestes sobre Coneixements, Actituds i Pràctiques (CAP) a estudiants i professionals de la salut a tot el país, de manera que serveixin com a eina avaluativa pre i post formació.

En el marc de l'Observatori, es realitza a Gàmbia la I Conferència Internacional sobre Pràctiques Tradicionals Perjudicials (5-7/V/2009) que explora estratègies i bones pràctiques amb una mirada global i multisectorial de la MGF, aconseguint el primer pronunciament públic del govern gambià en contra de la pràctica.

A ESPANYA, i particularment a Catalunya, una de les comunitats autònomes amb més presència de població subsahariana, GIPE/PTP desenvolupa les activitats corresponents als eixos rectors de l'Observatori:

1. RECERCA APLICADA:

 • Realització i sistematització d'Enquestes CAP realitzades a més de 400 professionals i més de 200 famílies que exploren el seu posicionament sobre la pràctica.
 • Registre de casos clínics i d'intervenció preventiva a MGF en 5 centres de salut del Maresme.
 • Mapa de la prevalença de la MGF a Espanya el 2001 i 2005, actualitzat el 2009 i publicat el 2010.

2. FORMACIÓ:

 • Formació a més de 2.000 professionals d'àmbits multidisciplinaris (social, sanitari, educatiu, judicial, policial, polític i comunitari).
 • Realització de tallers en àmbits privilegiats per a la intervenció, com la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) o els Centres d'Atenció Primària en Salut.
 • Disseny d'un currículum acadèmic específic dirigit a estudiants i professionals de la salut, assessoraments i activitats de sensibilització.

  3. DISSENY DE MATERIALS EDUCATIUS MULTIMÈDIA:

 • Elaboració i edició de material de suport per a la intervenció preventiva, protocols i guies d'atenció i prevenció per a professionals.
 • Publicació de materials propis de GIPE/PTP i en coordinació amb entitats claus per a la intervenció, com l'Institut Català de la Salut (ICS).
 • Edició de documentals: "Cicle vital i supervivència" (1991) i "Iniciació sense Mutilació" (2004).

4. PROPOSTA METODOLÒGICA DE RITUAL ALTERNATIU "INICIACIÓ SENSE MUTILACIÓ":

 •   Es proposen i promouen models substitutius de ritual de pas, funcionals i culturalment acceptables en el seu entorn però que exclouen la mutilació dels genitals.

5. PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES.

El 2010 es va publicar el " Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2009 " que constitueix el primer llibre dels Quaderns d'Antropologia Aplicada , la col.lecció de divulgació de la Càtedra de Transferència Social del Coneixement del Parc de Recerca UAB-Santander .

Publicacions (seleccionades)

 • KAPLAN, Adriana (1998) De Senegambia a Cataluña: procesos de aculturación e integración social. X Premio de Investigación en Ciencias Sociales Dr Rogeli Duocastella, Fundación La Caixa, Barcelona. 207 pp.
 • KAPLAN, Adriana y CARRASCO, Silvia (1999) Migración, Cultura y Alimentación: continuidades y cambios, de Gambia a Cataluña. Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra. 177 pp.
 • KAPLAN, Adriana y RISLER, Sebastián (2004) “Iniciación sin Mutilación”. Video-documental. Ovideo TV en versiones castellano, inglés y catalán.
 • KAPLAN, Adriana (2005) “From Senegambia to Spain: Migration process and social integration” en Monograph Migration: European Journal of International Migration and Ethnic Relations. Nº 43/44/45 pp.52-65, EMZ, Berlin.
 • KAPLAN, Adriana y RISLER, Sebastián (2006) “Initiation without Cutting” video-documental 26' GRTS, Banjul, The Gambia. (Versiones mandinga, fula, sarahole, djola y wolof).
 • KAPLAN, A.; TORAN, P.; MORENO, J. (2008) “Nuevas estrategias para el abordaje de las mutilaciones genitales femeninas: la iniciación sin mutilación. Un abordaje circular Gambia-España” en Género y Desarrollo desde las Universidades: Visibilidad de las acciones y difusión de análisis de buenas prácticas. Universidad Autónoma de Madrid/Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
 • KAPLAN, A.; TORÁN, P.; BERMÚDEZ, K.; BOLIBAR, B. y MORENO, J. (2008) “Conocer y actuar: un proyecto interdisciplinar de prevención de las mutilaciones genitales femeninas en Gambia y España”, en Studia Africana, Centre d'Estudis Africans-Barcelona. #19. pp. 42-52.
 • KAPLAN, A.; CANO, F.; MORENO, J. y PÉREZ JARAUTA, M.J. (2008) “From local to global: Female Genital Mutilation in Diaspora”, in Journal of FGM and other harmful traditional practices nº 1, IAC, Geneva/Addis Abeba.
 • KAPLAN, A; TORÁN, P; MORENO, J; CASTANY M.J.; MUÑOZ, L (2009) “Perception of primary health professionals about Female Genital Mutilation: from healthcare to intercultural competence” en BMC Health Services Research 2009, 9:11.
 • KAPLAN, A.; TORAN, P; MORENO, J.; CASTANY, M.J. y MUÑOZ, L. (2009) “Perception of primary health professionals about Female Genital Mutilation: from healthcare to intercultural competence”. In BMC Health Services Research, Nº9: BioMed Central. pp. 11.
 • KAPLAN, A.; TORAN, P. y MORENO, J. (2009) “Nuevas estrategias para el abordaje de las mutilaciones genitales femeninas: la iniciación sin mutilación. Un abordaje circular Gambia-España”. En MOLINA, E.; SAN MIGUEL, N. (coords.) Universidad, Género y desarrollo. Buenas prácticas en derechos Humanos de las Mujeres. Universidad Autónoma de Madrid/Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid pp. 333-351. 
 • KAPLAN, A. y BEDOYA, M. (2010) “Las mutilaciones genitales femeninas: asilo, identidad y derechos humanos”. En Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi).Persecución por motivos de género y derecho de asilo: del contexto global al compromiso local. El sistema de asilo español frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Lankopi, S.A., Billbao. pp. 63-75.
 • KAPLAN, A.; FERNÁNDEZ, N.; MORENO, J.; CASTANY, M. J.; RUIZ, M.; MUÑOZ, L., MONGUÍ, E. y TORÁN, P. (2010) “Female Genital Mutilation: perceptions of healthcare professionals and the perspective of the migrant families”. In BMC Public Health Nº10: BioMed Central pp. 193.
 • KAPLAN, A. y LÓPEZ, A. (2010) "Mapa de la mutilación genital femenina en España 2009". Antropología Aplicada 1. Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
 • KAPLAN, A.; HECHAVARRÍA, S. y PUPPO, N. (2010) "Manual on female genital mutilation/cutting for health professionals". Interdisciplinary Group for the Prevention and Study of Harmful Traditional Practices (IGPS/HTP) UAB, Bellaterra.
 • KAPLAN, A.; MORENO, J. PÉREZ JARAUTA, M. J. (coords.) (2010) "Mutilación genital femenina. Manual para profesionales" Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) UAB, Bellaterra
EQUIP A ESPANYA: Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE / PTP)

Directora de la Càtedra de Transferència Social del Coneixement i Investigadora Principal

 • Prof. Adriana Kaplan (adriana.kaplan@uab.cat)

Directora Científica

 • Dra. Isabelle Bonhoure (isabelle.bonhoure@uab.cat)

Secretària Tècnica

 • Amalia Gómez (amalia.gomez@uab.cat)

Coordinadora de Formació

 • Marga García – Treballadora Social

Investigadores

 • Aina Mangas – Infermera de Salut Pública i Antropòloga
 • Anna Aguilar – Metge de Família
 • Anna Moyà – Pediatra
 • Berta Mendiguren – Antropòloga
 • Gemma Molera – Educadora Social
 • Isabel González – Educadora en Salut Sexual i Reproductiva
 • Juana Moreno – Infermera Pediàtrica
 • Lourdes Franco – Metge de Família
 • Maria Helena Bedoya – Jurista
 • Maria José Pérez Jarauta– Metge d'Educació per a la Salut
 • Miguel Martín – Prof. Bioestadística
 • Montserrat Massamunt – Metge de Família
 • Nadette Viñamata – Pediatra
 • Núria Miranda – Educadora Social
 • Rosa Pous – Ginecòloga
 • Tamara Giménez – Metge de Família

Equip Col·laborador

 • Antonio García – Suport Web
 • Sergi Barrera – Suport Web
 • Sebastián Risler – Producció Audiovisual
 • Pep Sansó – Responsable de publicacions
 • Montserrat Verdún – Traductora
 • Adama Bojang – Mediadora Intercultural en Salut
 • Eliana Mongui Ávila – Metge Cirurgiana
 • Aissatou Soumboundou – Mediadora Intercultural
 • Jordi Tomás – Antropòleg
 • Anna Maria Speciale – Llevadora

EQUIP A GÀMBIA: ONG Internacional Wassu Gambia Kafo

Directora Executiva

 • Prof. Adriana Kaplan

Director Financer i Administratiu

 • Ismaila Njie – Tècnic Comptable Sènior

Formació

 • Matida Daffeh – Gènere i desenvolupament
 • Modou Lamin Barra – Infermer de Salut Comunitària i Llevador
 • Siaka K Dibba – Assistent de formació

Administració

 • Ramou Baldeh Jallow – Secretària
 • Yussufa Sanyang – Informàtic

Col·laboradors / Consultors

 • Dr Suiberto Hechavarría Toledo – Cap Missió Mèdica Cubana a Gàmbia
 • Beckai Camara – Ginecòleg
 • Omar Sey – Salut Pública
 • Kevin G. Linder – Advocat
 • Yanira Pérez Lasry – Traductora / Tècnica en Cooperació per al Desenvolupament.

Més informació

Adreça electrònica: gr.gipe.ptp@uab.es
Pàgina web: http://www.mgf.uab.es

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Revista Perifèria - UAB Investigació i formació en antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona