FAS > Voluntariat > Programes de voluntariat > Sociosanitari

- Programa Sociosanitari (Consultar fitxa informativa)

Comparteix el teu temps amb infants i joves i amb les seves famílies durant l’estada a l’hospital o amb persones ingressades a centres sociosanitaris i contribueix a la seva recuperació i benestar integral.

Es tracta d’un programa d’acompanyament en l’àmbit sociosanitari que contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones hospitalitzades o ingressades en centres sociosanitaris així com de les seves famílies i entorn cuidador.

A través d’aquest voluntariat, podràs formar part d’un grup de treball que realitza activitats orientades a la recuperació psico-emocional i afectiva d’infants i joves hospitalitzats així com a l’acompanyament i suport de persones adultes en situació de dependència.
© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats