FAS > Voluntariat > Programes de voluntariat > Socioeducatiu

- Mentoria Juvenil (Consultar fitxa informativa)

El Projecte de Mentoria Juvenil, promogut per l’Ajuntament de Sabadell i la FAS vol afavorir la implicació de la comunitat universitària en l’acompanyament integral de joves adolescents en situació d’exclusió social de l’institut Jonqueres a la zona nord de Sabadell. La finalitat és establir un vincle amb el/la jove per poder afavorir la seva trajectòria vital donant-li un suport socioafectiu i instrumental, mitjançant la metodologia de mentoria social.

Les persones interessades poden inscriure-s'hi a través d'aquest formulari.

- Programa CROMA (Consultar fitxa informativa)

CROMA és Cohesió, Referent, Oportunitat i Autonomia. 
Creiem que l'educació és la millor manera de lluitar contra les desigualtats socials, però moltes vegades són precisament els infants que es troben en risc d'exclusió, per l'entorn en què viuen, els que tenen més dificultats per assolir els objectius escolars i de desenvolupament personal.
CROMA és un programa de voluntariat on estudiants de la UAB duen a terme tallers d'estudi per a infants de 8 a 12 anys a escoles de municipis propers a la universitat.

Aquí pots veure el vídeo del voluntariat del Programa CROMA.

- Programa UniX (Consultar fitxa informativa)

El Programa socioeducatiu UniX es dirigeix a implementar una acció educativa específica, l’objectiu de la qual és fomentar la competència matemàtica i la competència d’aprendre en grups reduïts de joves de 1r i 2n d’ESO. La relació d’igual a igual que s’estableix entre el jove universitari i el jove adolescent facilita el seu aprenentatge i, alhora, són un referent proper en qui poder projectar-se; i això n’afavoreix l’autoestima i l’autonomia personal.

Aquí pots veure el vídeo del programa UniX.

- Programa Let's Go (Consultar fitxa informativa)

El programa socioeducatiu Let’s Go acompanya i dóna suport a l'alumnat de 2n d’ESO per a la millora de la seva competència en llengua anglesa. El voluntariat es durà a terme a instituts de Badia del Vallès durant l’horari lectiu (matí) o al Casal de Joves del mateix municipi en horari extraescolar (tardes). Per tal de dinamitzar-ho, formarem equip entre estudiants de la UAB, el professorat d’anglès de l'institut i personal de la UAB de suport i assessorament.

- Programa Sinte

El Programa Socioeducatiu Sinte apropa els futurs mestres (estudiants del grau d’educació primària de la UAB) cap als mestres en actiu de l’escola. En aquest context, els voluntaris/es donen suport a l’equip docent en aquelles demandes o problemàtiques emergents que tingui el centre educatiu; sempre tenint en compte que els últims beneficiaris són els infants. Algun exemple d’activitat que realitza l’equip de voluntariat pot ser fomentar la inclusió dels alumnes amb NEE o potenciar l’aprenentatge cooperatiu dins l’aula.

- Programa Shere Rom (Consultar web informativa)

Activitat d'intervenció socioeducativa en contextos de diversitat. Participació, dues hores a la setmana (horari de matí o de tarda), en una escola, institut o associació gitana amb nenes i nens que pertanyen a minories ètniques i que es troben en una situació de risc d'exclusió social. La teva labor, com a voluntària o voluntari, consistiria en treballar amb un grup petit de nenes i nens realitzant una història digital o bé jugant a diversos jocs educatius amb metes clares, per fomentar l'aprenentatge col·laboratiu.

- Programa Repassem Junts

Activitat que consisteix en realitzar un voluntariat en un projecte que ofereix un berenar saludable, una estona d'esbarjo i una estona de repàs a nens i nenes de 5, 6è i 1r d'ESO amb baixos resultats acadèmics degut a les dificultats de seguiment i acompanyament escolar de les seves les famílies. Aquest projecte es duu a terme a Barcelona i és una col·laboració entre els Serveis Socials del Districte de Sarrià, Salesians de Sarrià, l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià i la FAS. 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats