FAS > Voluntariat > Programes de voluntariat > Salut

- Programa de Salut (Consultar fitxa informativa)

Com a estudiant de la UAB tens la possibilitat de formar-te per esdevenir un Agent de Salut al campus. Amb aquest programa de voluntariat et dedicaràs a la promoció de la salut, especialment en quant a hàbits i consums saludables i salut sexo-afectiva, ja sigui en campanyes i accions en dates assenyalades o mitjançant la participació al Xiringu de Salut.

El Xiringu és un punt itinerant d’informació, consulta, debat i discussió sobre temes relacionats amb la promoció de la salut i la prevenció d’hàbits i conductes poc saludables, on pots posar els teus coneixements i habilitats com a Agent de Salut a la pràctica. Què faràs, al Xiringu?

- Assessorament i consultes d’igual a igual.
- Distribució de fulletons informatius.
- Distribució de material preventiu com ara preservatius.

Vine i converteix-te en un Agent de Salut! 
© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats