FAS > Voluntariat > Programes de voluntariat > Refugi

- Programa Refugi (Consultar fitxa informativa)

El Programa Refugi sorgeix de la necessitat de reforçar i complementar els programes i processos d’acollida, adaptació i integració de les persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya. En aquesta direcció, la universitat es reivindica com a agent de transformació estratègic i peça clau per a la promoció de pensament crític i la facilitació d'eines, estratègies i experiències que permetin donar una resposta contundent, sostinguda i eficient en la defensa dels drets de les persones refugiades i migrants.

Així, el programa persegueix l’objectiu de contribuir a la plena integració a la societat de Catalunya de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus de la UAB a través de la implicació de la població universitària en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament així com a través de la realització d’accions de sensibilització i mobilització ciutadana.

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats