Inici > Viure > Activitats amb reconeixement acadèmic

Reconeixement acadèmic de crèdits


En el marc de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i només per als estudis de grau, la UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits ECTS pel fet de participar en activitats universitàries no programades en el marc del pla d'estudis.

Aquestes activitats poden ser de caràcter cultural i de participació, esportives, solidàries i de cooperació. També es pot reconèixer la formació en terceres llengües. Aquests crèdits es poden obtenir al llarg de tota la titulació, independentment del curs en què estiguis matriculat.

Des de diversos serveis i entitats vinculats a la UAB es proposen les activitats per a cada curs:

Reconeixement acadèmic
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2010/2011
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2011/2012
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2012/2013
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2013/2014
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2014/2015
 Culturals i de participació 
Esportives
Solidàries i de cooperació
Terceres llengües

Unitat d'Estudiants i de Cultura


La UAB vehicula a través de la Unitat d'Estudiants i Cultura les activitats culturals i de participació universitària. La Unitat d'Estudiants i Cultura (UEC) s'organitza en tres àmbits: Cultura en Viu, Participació i la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic.

Pots trobar la informació de totes les activitats que organitzen a la pàgina de la UEC.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona