La salut mental, visible i sense estigmes a la UAB


Una de cada quatre persones desenvoluparà problemes relacionats amb la salut mental al llarg de la vida. Malgrat la importància creixent d’aquesta realitat, la salut mental persisteix invisible i estigmatitzada. D’una banda, la manca de visibilitat contribueix al desconeixement social i dificulta la detecció dels símptomes de la malaltia mental. D’altra banda, aquesta invisibilitat pot contribuir a generar rebuig cap a les persones amb trastorns i alimentar el tabú de la salut mental. La invisibilitat i l’estigma dificulten donar la resposta més adequada en cada cas i són la base de la discriminació social.

La Universitat no viu aïllada de la societat, els problemes de salut mental també hi són presents i afecten a tots els col·lectius, és a dir, a l’Alumnat, el PAS i el PDI. Per poder donar la resposta i l’atenció adequada a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, així com a les necessitats laborals del PAS i el PDI és imprescindible treballar per tal de que la salut mental sigui visible i sense estigmes a la Universitat Autònoma de Barcelona. El compromís social de la universitat pública demana un paper actiu per avançar en el canvi d’actituds i comportaments de la societat cap a les persones que tenen problemes de salut mental. Per aquesta raó, l’edició de la propera Festa Major de la UAB té com a lema: “La salut mental visible i sense estigmes a la UAB”.

La lluita col·lectiva contra la discriminació és imprescindible, comptem amb la teva complicitat!

Sara Moreno Colom
Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat