CEUAB, Consell d'Estudiants de la UAB

Consell d'Estudiants de la UAB

Consell d'Estudiants de la UAB

El Consell d’Estudiants de la UAB és el màxim òrgan de representació estudiantil de la UAB i té per objectiu principal fer arribar la veu dels estudiants als òrgans de pressa de decisions de la universitat, garantint així els drets de la comunitat estudiantil.

Es va constituir el 25 de maig de 2012 i està composat per 59 estudiants.

El CEUAB està format per dos òrgans: el Plenari i la Comissió Permanent. El plenari és on es debat i es prenen les decisions. Cada facultat està representada per 4 estudiants que són triats pel consell de cada centre. El plenari tria, un cop l’any, la comissió permanent que és l’òrgan executiu de les decisions del plenari.

Segueix el Facebook del CEUAB!
Contacta amb el CEUAB a través del correu consell.estudiants@uab.cat
________________________________________________________________________________________________________________

Eleccions a la Comissió Executiva del CEUAB

Aquest curs 17/18 se celebren eleccions a la Comissió Executiva.

Calendari electoral

Convocatòria d'eleccions 5 d'abril
Elecció de la Junta Electoral 6 d'abril
Publicació provisional del cens del Plenari del 6 al 13 d'abril
Termini per a la presentació de reclamacions al cens del Plenari del 9 al 16 d'abril
Termini de presentació de candidatures a la Comissió Executiva del 9 al 18 d'abril
Publicació definitiva del cens del Plenari 20 d'abril
Proclamació provisional de candidatures 20 d'abril
Termini per a la presentació de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures del 23 al 25 d'abril
Proclamació definitiva de candidatures 26 d'abril
Campanya electoral del 27 d'abril al 4 de maig
Sorteig dels torns a la mesa electoral 27 d'abril
Votació telemàtica 7, 8 i 9 de maig
Votació presencial.
Sala d'acollida del Centre de Recursos per a Col·lectius
8 de maig
Proclamació provisional de resultats 10 de maig
Termini per a la presentació de reclamacions a la proclamació provisional de resultats del 10 al 14 de maig
Proclamació dels resultats definitius 15 de maig


Cens provisional de les eleccions a la Comissió Executiva del CEUAB.

Cens definitiu de les eleccions a la Comissió Executiva del CEUAB.

Junta Electoral
Divendres 6 d’abril es va realitzar el sorteig de membres de la Junta Electoral. La seva composició és, doncs, la següent:

•    Adrián Rodríguez Ferreira
•    Marta Benosa Monclús
•    Núria Domènech i Moreno
•    Marina Roda Nora

Acta de la reunió de la Junta Electoral del 19 d'abril de 2018.

Candidatures
El termini de presentació de candidatures s'inicia el 9 d'abril i finalitza el 18 d'abril.
Per presentar una candidatura, caldrà omplir el formulari de candidatura i presentar-lo al Registre General de la UAB (horari d'atenció) en el termini indicat.

Proclamació provisional de candidatures

Candidatura a)
Presidència Estel Oleart Mariné
   
Secretaria Albert Font i Sancho
   
Tresoreria Biel Mossol Clos
   
Vicepresidències Laura Roger Anglada
  Adrià Ferrer Gatell
  Laura Gisbert López
  Andrea Lega Manzano

Candidatura b)
Presidència Jordi Farré Delgado
   
Secretaria Maria Tomàs Hidalgo
   
Tresoreria Iván González Moreno
   
Vicepresidències Gerard Sala Mayench
  José Antonio Capitán Gutiérrez
  Ana Sánchez Balugo
  Sergio Bachiller Rubia
   
Vocalies Iván Martínez Gálvez