CEUAB, Consell d'Estudiants de la UAB

Consell d'Estudiants de la UAB

Consell d'Estudiants de la UAB

El Consell d’Estudiants de la UAB és el màxim òrgan de representació estudiantil de la UAB i té per objectiu principal fer arribar la veu dels estudiants als òrgans de pressa de decisions de la universitat, garantint així els drets de la comunitat estudiantil.

Es va constituir el 25 de maig de 2012 i està composat per 55 estudiants.

El CEUAB està format per dos òrgans: el Plenari i la Comissió Permanent. El plenari és on es debat i es prenen les decisions. Cada facultat està representada per 4 estudiants que són triats pel consell de cada centre. El plenari tria, un cop l’any, la comissió permanent que és l’òrgan executiu de les decisions del plenari.

Segueix el Facebook del CEUAB!
Contacta amb el CEUAB a través del correu consell.estudiants@uab.cat