Justificació 2017


Justificació ajut econòmic per a la participació de l'alumnat de la UAB

Un cop feta pública la resolució dels ajuts, s'estableix un període per a la justificació dels ajuts atorgats des del mateix dia de la publicació de la resolució fins el 15 de novembre de 2017.

Per a dur a terme la justificació s'ha d'omplir el següent formulari, juntament amb tota la documentació necessària per a justificar l'ajut (haureu de revisar les Intruccions sobre el procediment de justificació). Un cop entregada tota la documentació, la Unitat de Dinamització Comunitària la revisarà per a garantir que compleix amb els requisits establerts.

Recordeu que heu de justificar l'import total de l'ajut i que el 40% de l'ajut atorgat s'ingressarà un cop hagueu justificat l'ajut.

Com podeu veure al formulari, heu de presentar un llistat de factures que cobreixin la totalitat de l'ajut. També heu d'adjuntar les factures originals i fer una breu memòria del desenvolupament de l'activitat.

Recordeu que totes les factures presentades hauran de correspondre amb la data i el concepte de cada activitat, per tant, haureu d'indicar per a cada factura l'activitat a la què fa referència.

En cas que no realitzéssiu alguna de les activitats per les que vàreu sol·licitar ajut, haureu d'omplir el comunicat de no realització que trobareu al final d'aquesta pàgina.

Us recomenem que reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a presentar correctament tota la documentació que us sol·licitem.

 

Instruccions sobre el procediment de justificació
Formulari justificació 2017
Comunicat de no realització d'activitat