Viu a la UAB

Justificació 2015


Justificació ajut econòmic per activitats organitzades per estudiants de la UAB

A partir de la resolució d'ajuts econòmics per activitats organitzades per estudiants de la UAB, feta pública el dia 19 de juny del 2014 s'estableix un període de justificació que s'allarga fins el proper 19 d'octubre de 2015.

Per a dur a terme la justificació s'ha d'omplir el següent formulari i dur-lo a la Unitat de Dinamització Comunitària, al despatx R-125 de l'Àgora (Edifici R). Recordeu que heu de justificar l'import total de l'ajut i que el 40% de l'ajut atorgat s'ingressarà un cop hagueu justificat l'ajut.

Com podeu veure al formulari, heu de presentar un llistat de factures que cobreixin la totalitat de l'ajut. També heu d'adjuntar les factures originals i fer una breu memòria del desenvolupament de l'activitat.

Recordeu que a partir de la present convocatòria, totes les factures presentades hauran de correspondre amb la data i el concepte de cada activitat, per tant, haureu d'indicar per a cada factura l'activitat a la què fa referència.

En cas que no realitzéssiu alguna de les activitats per les que vàreu sol·licitar ajut, haureu d'omplir el comunicat de no realització que trobareu al final d'aquesta pàgina.

Us recomenem que reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a presentar correctament tota la documentació que us sol·licitem.

L'adreça de l'Àgora (Edifici R) és la següent:

Edifici R - Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès 

Formulari Justificació Ajuts 2015
Instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a desenvolupar activitats de l'estudiantat de la UAB
Comunicat de no realització d'activitat