Viu a la UAB

Convocat˛ria 2015


Calendari de la convocatòria : Del 9 al 28 de febrer
 
Dotació pressupostària total: 10.000€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària
 
Qui pot sol·licitar els ajuts:
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites en el Directori.
b) Els consells d’estudiants, tant el General de la UAB com els territorials dels diferent Centres.
c) Altres grups d’estudiants que vulguin accedir a les convocatòries d’ajuts caldrà que ho facin a través dels consells d’estudiants i que per tant siguin presentades per aquests.
 
Documentació
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir per cada activitat la fitxa d'activitats 
 
Tutorització: del 16 al 20 de febrer (ambdós inclosos). Podeu sol·licitar hora de tutorització enviant un correu a suport.participacio@uab.cat
Per poder fer una bona tutorització de la sol·licitud, cal que vingueu amb la fitxa de sol·licitud  emplenada amb el màxim d’informació de l’activitat i amb dubtes el més concrets possibles.
 
Quantia màxima de l’ajut
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o com a màxim 600 €.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajut com a màxim per a 3 activitats.
 
Transferència de l’ajut concedit
En el moment de la resolució: el 60%
En el moment de la justificació: el 40%
 
Criteris de baremació
1. Promoció de la igualtat d’oportunitats
2. Dinamització del campus.
3. Treball en xarxa.
4. Recerca, difusió i aprenentatge autònom de l’estudiant.
 
Composició de la Comissió d’avaluació:
Vicerectora d’Estudiants i Cooperació, 2 tècnics/ques de la Unitat de Dinamització Comunitària, 1 representant del CEUAB i 2 estudiants membres de col·lectius inscrits en el Directori triats per sorteig.
 
ON LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ?
Les sol·licituds d’ajuts cal lliurar-les al Registre de la UAB a l’atenció del Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació.
Podeu trobar el Registre central de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat.
Adreça postal és: Registre General de la UAB. Edifici A. Rectorat. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Horari: de 9h a 18h, de dilluns a divendres.

Només s’accepten les fitxes proposades per la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ
Podeu descarregar-vos la següent documentació:

Resoluciˇ Ajuts 2015
Fitxa de solĚlicitud d'ajut per una activitat
Annex de baremaciˇ 2015
Bases reguladores 2015
Proposta d’acord de la convocat˛ria aprovada per la Comissiˇ d’Afers d’Estudiants