Suport a les facultats

 


La unitat de Dinamització Comunitària disposa de dos perfils de suport a les facultats: un de suport a la representació i un altre de suport a activitats comunitàries.

El primer perfil realitza tasques de suport als delegats i delegades, tot mantenint-hi una comunicació fluida, i dona suport al funcionament del consell d’estudiants de la facultat i el coordina amb el CEUAB. El segon perfil dinamitza activitats a les facultats i dona suport a la promoció d’activitats, iniciatives i campanyes institucionals adreçades a la comunitat, organitzades per entitats de la UAB.